Suomen huoltovarmuuden kannalta on äärettömän tärkeää, että ruokahuolto toimii. Kotimainen ruoantuotanto on tässä tärkeässä roolissa. Venäjän hyökkäyssota on lisännyt entisestään omavaraisuuden tarvetta.

– Maatiloilta tulleiden palautteiden perusteella on välillä ollut vaikeuksia saada huoltoon tarvittavia osia ym. tarvikkeita esimerkiksi maitotiloilla, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

Maatalouden rooli korostuu entisestään

Monet tarvikkeet ja huoltoon tarvittavat osat tulevat ulkomailta. Aikaisemmin jo korona vaikutti tarvikkeiden saatavuuteen. Suomessa ei välttämättä varastoida erilaisia maatalouden tarvitsemia tarvikkeita kovinkaan isoja varastoja, vaan niitä tilataan tarvepohjaisesti.

Tulevaisuudessa maatalouden ja kotimaisen ruuantuotannon rooli tulee korostumaan entisestään. Huoltovarmuudessa on otettava huomioon, että tilat pystyvät toimimaan poikkeustilanteissa ja varmuusvarastot ovat kunnossa.

– Sotatila Euroopassa muuttaa myös huoltovarmuuden ja varmuusvarastojen tarvetta. Nykytekniikan toimivuus esimerkiksi lypsytiloilla on pystyttävä varmistamaan poikkeustilanteissakin, Reijonen toteaa.

Reijonen kysyi kirjallisessa kysymyksessään, kuinka Suomi on muuttanut varautumistaan maatilojen huoltovarmuuden osalta esimerkiksi lypsytilojen huoltojen yhteydessä tarvittavien teknisten osien saatavuuden osalta.

Ministeriltä huolestuttava vastaus

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vastasi Reijosen kirjalliseen kysymykseen. Vastauksessa hän totesi:

”Maataloustuotannossa tarvittavien teknisten laitteiden ja koneiden toiminnan ja varaosahuollon varmistamiseksi, joudutaan siinä ottamaan huomioon myös huoltovarmuustoiminnan rajallisten resurssien tehokas käyttö ja tuotteiden varastotekniset mahdollisuudet.

Huoltovarmuuden kannalta, jo sen määrittely, että mitkä koneiden ja laitteiden varaosakomponentit ovat kriittisiä, ei ole itsestään selvää. Maa- ja metsätalousministeriön näkemyksen mukaan tämän tyyppisten teknisten osien saatavuuden osalta tulee keskittyä siihen, että kansainväliset logistiikka- ja hankintaverkostot ovat myös kriisitilanteissa toimintakunnossa.

Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toimijat, mukaan lukien varaosahuolto, tekevät yhteistyötä huoltovarmuusorganisaation kanssa ja tässä yhteistyössä kartoitetaan kriittiset tuotantoketjut, joiden varmentamisessa myös yritysten omatoiminen jatkuvuudenhallinta ja toimintakyvyn varmentaminen ovat keskeistä.”

– Ymmärrän nämä ongelmat, mutta kyllä ministerin vastaus on huolestuttavaa kuultavaa muutenkin valtavissa paineissa työtään tekeville maatalousyrittäjille, Reijonen sanoo.

SUOMEN UUTISET