Ukrainassa käytävä sota on tullut entistä lähemmäs myös suomalaisia lapsia verkon ja sosiaalisen median välityksellä. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kehottaa suomalaisia vanhempia ja opettajia huomioimaan lasten hyvinvoinnin kaiken sotainformaation keskellä.

Esimerkiksi lasten suosimassa TikTok-sovelluksessa lapsille saattaa välittyä suoraa materiaalia sotaa käyvästä maasta, vaikkei lapsi sitä erikseen etsisi. Lapset saattavat uutisissa esitetyissä tapahtumissa nähdä suoraa sotaa, inhimillistä hätää sekä väkivaltaa.

Monet vanhemmat rajaavat uutisia televisiosta lapsiltaan, mutta eivät osaa huomioida sitä, että puhelimen kautta lapsi saattaa nähdä paljon raaempaa live-kuvaa.

– Lasten suojeleminen on ensiarvoisen tärkeää, kun maailmassa tapahtuu kauheita, muistuttaa kansanedustaja Juha Mäenpää.

Lapselle voi selittää ikätasoon sopivalla tavalla

Mäenpää kehottaa vanhempia ja opettajia kertomaan lapsille avoimesti tilanteesta. Asiantuntijat ovat muistuttaneet, että lapselle voi selittää asioita ikätasoon sopivalla tavalla. Tälle on pätevä syy, sillä esimerkiksi kouluikäisen on jo vaikea välttyä aiheen uutisoinnilta.

Vanhemman kannattaa kysyä, mitä lapsi on asiasta kuullut ja miltä hänestä nyt tuntuu. Lapselle tulee antaa vapaus kysyä asioista, ja kysymyksiin tulee vastata mahdollisimman todenmukaisesti. Lapsilähtöisyys on avainsana.

– Meidän tärkein tehtävämme on suojella lapsia, Mäenpää painottaa.

Suomen Uutiset