Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää hämmästelee maaseudun edunvalvojana usein esiintyvän keskustan äänestyskäyttäytymistä eduskunnassa viime perjantaina. Puolue äänesti muun hallituksen mukana maatalousrakennusten kiinteistöveron pysyvää poistamista vastaan.

Ensimmäisen käsittelyn äänestyksessä oli viime perjantaina hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää oli yleiskeskustelussa kristillisdemokraattien Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset, millä tarkoitettiin tässä kohtaa Mäenpään joulukuussa 2021 jättämää lakialoitetta.

Sen mukaan olisi kiinteistöverolaissa määriteltyjen verosta kokonaan tai osittain vapaiden kiinteistöjen luetteloon lisätty maatalouden tuotantorakennukset. Kiinteistöveroa ei olisi tämän seurauksena jatkossa suoritettava kyseisistä rakennustyypeistä lainkaan.

Mäenpää katsoisi mallia Ruotsista

Mäenpää perusteli lakialoitettaan:

– Hallituksen esitys on kyllä ihan oikeansuuntainen, mutta mielestäni olisi tasa-arvoista, jos me täällä Suomessa kohtelisimme omia maanviljelijöitämme samalla tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissa kohdellaan. Siellä ei ole maatalouden rakennuksissa ollenkaan kiinteistöveroa. Sillä tavalla tämä olisi myös Euroopan unionin sisällä tasa-arvoista, että eri maista olevat ihmiset, maanviljelijät tässä tapauksessa, voitaisiin katsoa tasa-arvoisiksi omassa työssään, Mäenpää avasi asiaa.

Mäenpää huomautti, että hänen lakialoitteensa jätettiin jo joulukuun ensimmäisenä päivänä 2021, kun taas hallituksen toukokuun lopulla 2022 annettuun esitykseen johtaneista toimenpiteistä kerrottiin vasta helmikuulla 2022. Mäenpäätä voidaan siis pitää hallituksenkin lopulta antaman esityksen alkuperäisenä ideanikkarina, vaikka perussuomalaisen kansanedustajan alkuperäinen aloite olikin maatalousyrittäjien kannalta hallituksen esitystä parempi.

Hallitus äänesti kumoon

Koko hallitus keskusta mukaan lukien äänesti kuitenkin Mäenpään lakialoitteen kumoon. Kaikki paikalla olleet oppositioryhmät äänestivät sen sijaan aloitteen puolesta. Hallituspuolueiden tuen puuttuminen on siitäkin syystä kummastuttavaa, että jopa Mäenpään oman lakialoitteen allekirjoittajissa oli hallituspuolueiden jäseniä, etenkin keskustalaisia.

Hallituksen oma esitys on vesitys Mäenpään lakialoitteesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia väliaikaisesti ottamalla lakiin säännös vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa sovellettavasta maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuesta. Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia sekä verotusmenettelystä annettua lakia.

Kiinteistöverotuki perustuisi Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontukisääntöihin talouden tukemiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Tuki myönnettäisiin hakemuksesta alentamalla maatalouden harjoittajan omistamista maatalouden tuotantorakennuksista suoritettavaa veroa enintään 35 000 eurolla. Verohallinto poistaisi kiinteistöveron maksuvelvoitteen alennusta vastaavalta osalta ja palauttaisi suoritetun veron.

Politiikassa merkitystä on sanojen sijaan teoilla

– Täällä hallituksen esityksessä ja valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan, että kyse on väliaikaisesta toimenpiteestä, jota sovellettaisiin vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa. Siis yhtenä vuotena, ja sitä perustellaan maatalouden kustannuskriisillä. Se lähtökohta, mistä minä olen tätä lakialoitetta lähtenyt tekemään, on se, että maatalouden kustannuskehitys on ollut jo pitkäaikaisesti heikentynyt, selvensi Mäenpää oman aloitteensa ja hallituksen esityksen keskeisiä eroja.

Politiikassa sanojen sijaan merkitystä on kuitenkin teoilla eli sillä, miten päätöksen tullessa eteen äänestää. Tässä valossa keskustalaiset eivät saa viime viikon perusteella korkeita pisteitä. Maatalousyrittäjän kannattaakin jatkossa äänestää perussuomalaisia, mikäli haluaa aitoa ja pysyvää helpotusta ahdinkoonsa eikä vain väliaikaisia almuja.

Suomen Uutiset