Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää otti tiistain lähetekeskustelussa kantaa hallituksen esitykseen maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuesta. Asiasta jo viime vuonna hallituksen ehdotusta kunnianhimoisemman lakialoitteen tehnyt Mäenpää oli erityisen tuohtunut siitä, että tästäkin asiasta oli täytynyt käydä anomassa polvillaan lupaa EU:lta.

Eduskunnan lähetekeskustelussa saatiin taas ihmetellä Euroopan unionin vallan lonkeroiden ulottumista joka paikkaan. Hallituksen esityksessä nimittäin todettiin: ”Maatalouteen kohdistuvat julkisista varoista myönnetyt tuet tulevat, kuten muuhunkin taloudelliseen toimintaan kohdistuvat tuet, arvioitaviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koskevien määräysten perusteella. Valtiontukisäännökset asettavat rajoituksia ja menettelyllisiä vaatimuksia tukien myöntämiselle. Pääsäännön mukaan valtiontueksi katsottavat toimenpiteet on ilmoitettava Euroopan komissiolle ennen niiden käyttöönottoa.”

– Se, että tätä asiaa on jouduttu käyttämään Euroopan unionin kautta, on aivan kuvottavaa. Olemmeko me itsenäinen valtio, jos me emme saa itse omista veroistamme täällä päättää? kysyi perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää tuohtuneena.

– Tämä on juuri niin kuin silloin kun eduskunta sääti lain kevytautoista Suomessa, jonka saivat jotkut Etelä-Euroopan mopoautovalmistajat sitten kumottua Euroopan unionin kautta. Olemmeko me itsenäinen valtio, ja saammeko me päättää itse veroistamme?

Lupaa anottiin polvillaan Euroopan unionilta

Mäenpää piti aivan käsittämättömänä ajatusta, että Suomen eduskunnassa ei saisi muuttaa kansallista verotusta.

– Onko todellakin niin, että me emme voi itsenäisenä valtiona edes poistaa omia verojamme ilman, että anelemme polvillamme Euroopan unionilta asiaa? Emmekä olisi saaneet tätä edes läpi ilman Ukrainan sodan aiheuttamaa poikkeuksellista tilannetta Euroopassa. Tämä on aivan uskomatonta, hän ihmetteli.

– Ne valiokunnat, jotka tämän asian käsittelevät, ottakaa nyt järki käteen ja viekää tämä pitkäaikaiseksi laiksi. Silloin maatalouden tuottajien on helpompi investoida ja uskoa tulevaisuuteen, lähetti kansanedustaja terveisensä eduskunnan jatkokäsittelyyn.

Maataloudessa on hätä

Mäenpää huomautti myös, että oli tehnyt jo vuoden 2021 lopulla asiasta hallituksen nykyistä lakiehdotusta kunnianhimoisemman lakialoitteen.

Mäenpään aloitteen mukaan kiinteistöverolaissa määriteltyjen verosta kokonaan tai osittain vapaiden kiinteistöjen luetteloon lisättäisiin maatalouden tuotantorakennukset. Kiinteistöveroa ei tarvitsisi tämän seurauksena jatkossa suorittaa kyseisistä rakennustyypeistä lainkaan. Mäenpään lisäksi aloitteen allekirjoitti jo tuolloin joukko opposition ja hallituksen kansanedustajia.

– Maataloudessa on hätä, ja tämä hallituksen esitys on oikeansuuntainen. Se on pieni paikka maatalouden ahdinkoon tällä hetkellä, aloitti Mäenpää.

– Nämä esitykset poikkeavat sillä tavalla toisistaan, että omani on jatkuva ja tämä toinen, elikkä hallituksen esitys, on vain tälle vuodelle. Esitys itsessään on hyvä asia, mutta se pitäisi saada pitempiaikaiseksi. Sillä tavalla se loisi maatalouden tuottajille uskoa, että he pärjäävät jatkossakin.

Hallitus kopioi Mäenpään lakialoitteen

Mäenpään mielestä on toki hienoa, että hallitus lopulta heräsi asiassa ja kopioi Mäenpään joulukuun alussa tekemän lakialoitteen.

– Harmillista vain, että hallituksen tänne saliin tuomassa esityksessä tämä helpotus koskee vain ja ainoastaan tätä vuotta. Alkuperäisessä lakialoitteessani ajatus oli nimenomaan pysyvä muutos. Tämä loisi toivoa ahdingossa olevalle maataloudelle pitkäksi ajaksi tulevaisuuteen, eikä vain väliaikaista helpotusta. Kun kerran kopioitte näitä aloitteita, kopioikaa edes kunnolla, Mäenpää sivalsi.

Suomen Uutiset