Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää aikoo jättää eduskunnassa lakialoitteen, jossa esittää arvonlisäveron alennetun 14 prosentin verokannan soveltamista myös maatalouden teuraaksi myytävien elävien eläinten myyntiin. Tällä hetkellä niihin sovelletaan yleistä 24 prosentin arvonlisäverokantaa, jonka tuottajat kokevat epäoikeudenmukaiseksi.

Osa tuottajista on kokenut erityisen epäoikeudenmukaiseksi sen, että eläinten ruokintaan tarkoitettujen rehujen veroprosentti on 14 prosenttia, teuraaksi myytävän eläimen 24 prosenttia, mutta eläimestä tehdyn ruoan taas 14 prosenttia.

– Vaikka arvonlisäveroprosentin muutos ei suoranaisesti paranna tulosta, se helpottaa tuottajien asemaa tuotannon arvonlisäveroketjussa siten, että tilitettävä arvonlisäveron määrä alenee. Heikon kannattavuuden johdosta osalla tiloista on käynyt niin, että päivittäiset kulut on kyllä saatu hoidettua, mutta arvonlisäveromaksut on jouduttu kuittaamaan pankkivelalla, päivittelee kansanedustaja Juha Mäenpää huolestuneena.

Pallo on hallituksella

Mäenpää korostaa, että aloitetta jätettäessä maataloudessa käytettävän polttoöljyn hinta on tuplaantunut viime vuodesta ja että monet tilat kärsivät kasvaneiden kustannusten johdosta taloudellisesti. Hän heittääkin pallon hallitukselle:

– Koska maatalouden alkutuottajien asemaan ei hallitus ole kyennyt löytämään ratkaisua, näkisin, että tämä arvonlisäveroprosentin muutos antaisi tässä jo ennalta kireässä tilanteessa, Ukrainan sodan edelleen kiristäessä kotimaisen ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden säilymistä Suomessa, maatalousministerille mahdollisuuden neuvotella elintarviketeollisuuden ja lihantuottajien välisiin sopimuksiin oikeudenmukaisen noin 7 prosentin korotuksen lihantuottajille.

Aiemmin Sanna Marinin hallitus otti kopin Mäenpään ideasta maatalouden tuotantorakennusten vapauttamisesta kiinteistöverosta määräajaksi. Mäenpää tosin esitti verovapautta pysyväksi. Mäenpään mukaan maatalouden tulevaisuudennäkymiä ei pienillä toimenpiteillä korjata.

Suomessa tarvitaan isänmaallista talouspolitiikkaa

Mäenpään mukaan myös elintarviketeollisuuden tulee tämän kriisin myötä ymmärtää Suomen huoltovarmuuden näkökulma ja se, ettei ilman alkutuotantoa ole myöskään elintarviketeollisuutta.

– Suomessa on nyt tehtävä isänmaallista talouspolitiikkaa. Tämä lakialoite on myös allekirjoittaneiden kansanedustajien vetoomus elintarviketeollisuudelle alkutuottajan aseman parantamiseksi, Mäenpää perustelee.

Mäenpää alkoi kerätä kansanedustajien nimiä lakialoitteeseensa tänään. Nimien kerääminen jatkuu tasa-arvon päivään 19.3.2022 asti.

Suomen Uutiset