Eduskunnassa on käyty tällä viikolla keskustelua valtion talousarviosta ensi vuodelle. Erityisesti keskustelua on herättänyt hallituksen esittämä kansallinen kompensaatio päästökaupan epäsuoriin kustannuksiin, joka Suomessa olisi vain puolet EU:n sallimasta tasosta. Esitetty summa on 43 miljoonaa euroa vuodelle 2017.

– Vihervasemmisto hyökkäsi voimakkaasti puheenvuoroissaan tätä erää vastaan, käyttäen argumenttinaan vanhentunutta ja vääriin lähtökohtiin perustuvaa VATT:n tutkimusta energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroista. Harhaanjohtavuuden täydentämiseksi kannanottoon vielä viitattiin tarkoitushakuisesti, perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä sanoo.

”Nyt ei ole leikin aika”

Mäkelä kertoo saaneensa mielenkiintoisen kirjeen, joka ilmeisesti on lähetetty kaikille kansanedustajille. Kirje tuli kemianteollisuuden kuoressa ja sisälsi viestin, jonka olivat allekirjoittaneet puheenjohtajat ja toimitusjohtajat keskeisistä vientiteollisuuden alan liitoista, niin työntekijä- kuin työnantajapuoleltakin.

– Kirjeen viesti oli yksiselitteinen; tämä kompensaatio on ensiarvoisen tärkeä maamme teollisuuden kilpailukyvylle, taloudelle, teollisuudelle ja työllisyydelle. Tämä on vastaansanomaton kuittaus punavihreän opposition eiliselle räksytykselle kyseisen menoerän hyödyttömyydestä ja narinalle, ”kuinka samaan aikaan siltä ja siltä leikataan.”

– Vastoin vihreiden ja vasemmistoliiton käsitystä, sähköä ei tule seinästä eikä rahaa automaatista, ellei joku niitä ensin laita seinään tai automaattiin. Jos tästä maasta lähtevät teollisuuden työpaikat, leikkaukset ovat vasta alussa. Nyt ei ole leikin ja politikoinnin aika, vaan tilanne pitäisi vähitellen alkaa ottaa vakavasti, Mäkelä painottaa.

SUOMEN UUTISET