Euroopan parlamentti äänesti talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän TAX3-erityisvaliokunnan loppumietinnön suosituksista tiistaina 26. maaliskuuta. Mietintö hyväksyttiin täysistunnossa äänin 505 puolesta, 63 vastaan ja 87 tyhjää.

Tiiviissä, 77-sivuisessa päätöslauselmassa luetellaan lukuisia toimenpiteitä, joilla tehostetaan veropetosten torjuntaa EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Komissiota kehotetaan valmistelemaan ehdotukset Euroopan talousrikospoliisin ja EU:n finanssitiedusteluyksikön perustamisesta. Euroopan parlamentti tukee maailmanlaajuisen veroviranomaisen perustamista YK:n yhteyteen.

Kultaisille viisumeille loppu

Mepit vaativat myös, että EU:n yhteisiä rahanpesusääntöjä on noudatettava ja tarvittaessa tiukennettava. Sääntöjä on valvottava paremmin, samoin viranomaisten yhteistyötä ja tietojenvaihtoa on edistettävä. Näin viranomaisten kyky havaita talousrikoksia ja puuttua niihin tehostuisi entisestään.

Parlamentti vaatii myös ns. kultaisten viisumien järjestelmien asteittaista lakkauttamista niihin liittyvien rahanpesu- ja turvallisuusriskien johdosta. Jopa 20 EU-maata myy oleskelulupia tai passeja mm. rikkaille venäläisille ja kiinalaisille liikemiehille, jotka saavat näin mahdollisuuden liikkua ja harjoittaa liiketoimia vapaasti unionin alueella.

Pienituloisten verotaakka suuri

Verotuskysymyksiin työssään erikoistunut TAX3-valiokunnan jäsen Pirkko Ruohonen-Lerner (PS/ECR) pitää mietintöä hyvänä kokonaisuutena. Hän korostaa suuryritysten ja rikkaiden kansalaisten laajamittaiseen veronkiertoon puuttumisen tärkeyttä, jotta tulevaisuudessakin voidaan rahoittaa yhteiskunnan palveluita oikeudenmukaisesti.

Ruohonen-Lerner on huolissaan myös verotuksen painopisteen muuttumisesta.

– Verotus on siirtynyt suuryrityksiltä pienten ja keskisuurten yritysten suuntaan, samoin pääomatuloista ansiotuloihin ja kulutukseen. Pienituloisten verotaakka on kohtuuttoman suuri ja he joutuvat usein turvautumaan yhteiskunnan tarjoamiin tulonsiirtoihin samalla kun rikkaat tekevät kaikkensa vältelläkseen verojenmaksua, hän kommentoi.

Väärinkäytösten ilmoittajilla iso rooli

Mietinnössä vaaditaan myös väärinkäytösten ilmoittajien ja tutkivien toimittajien suojeluun huomattavia parannuksia. Heidän avustamiseksi esitetään erillisen EU-rahaston perustamista. Komissiota kehotetaan lisäksi selvittämään, voidaanko Yhdysvaltain väärinkäytösten ilmoittajien palkitsemisjärjestelmästä ottaa mallia EU:ssa.

– Yhdysvalloissa on saatu perittyä takaisin huomattavia summia rikosten johdosta menetetyistä varoista. Väärinkäytösten ilmoittajilla on tässä merkittävin rooli, selventää Ruohonen-Lerner tekstiin laatimansa tarkistuksen taustoja.

Verovaliokunnalla riittää työtä

Talousrikoksiin, veropetoksiin ja veronkiertoon keskittynyt TAX3-valiokunta perustettiin vuosi sitten jatkamaan aiempien Euroopan parlamentin verotuskysymyksiin keskittyneiden tilapäisvaliokuntien (TAX1, TAX2, PANA) työtä, joihin Ruohonen-Lerner on myös osallistunut aktiivisesti.

Veronkierron vastainen työ on määrä vakinaistaa seuraavalla Euroopan parlamentin istuntokaudella.

– On varmaa, että tulevalla pysyvällä verovaliokunnalla riittää työtä. Tästä pitävän huolen Troikan rahanpesulan kaltaiset uudet skandaalit, toteaa Ruohonen-Lerner.

SUOMEN UUTISET