Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan parlamentaarisen seurantaryhmän viimeinen kokous oli 20.2.2019. Seurantaryhmän puheenjohtaja Mika Raatikainen on erittäin tyytyväinen ryhmän toimenpideohjelman kokonaistilanteeseen.

– Toimenpideohjelman kahdestakymmenestä kärkihankkeista 19 on jo valmistunut. Kaikki kärkihankkeet, jotka liittyvät markkinoiden toimivuuden ja terveen kilpailun turvaamiseen parantamalla yritysten ja kansalaisten oikein toimimisen mahdollisuuksia ovat valmistuneet, kansanedustaja Mika Raatinen kertoo.

Hankkeissa lisätään velvoitteiden hoitamista koskevien tietojen sekä mahdollisia harmaan talouden toimijoita koskevan tiedon yleisöjulkisuutta, saatavuutta ja maksuttomuutta. Kansallinen tulorekisteri otetaan myös käyttöön.

– Hanke harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan aiheuttamasta sääntelytaakasta ja sen seurannasta on valmistunut. Korruption ennaltaehkäisyä, tunnistamista ja paljastamista tehostetaan. Myös hanke poikkihallinnollisen selvityksen harmaan talouden torjunnan toimenpiteistä jakamistalouden yhteydessä on valmis.

Pimeän työn torjuntaa edistetty

Kaikki kuusi kärkihanketta liittyen harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöiden ennakoivaan puuttumiseen sekä asenteisiin vaikuttamiseen ovat valmistuneet.

– Harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvatoiminto on otettu käyttöön. Pimeän työn torjuntaa ja kansallista sekä kansainvälistä yhteistyötä on edistetty. Viranomaisten toimintasuunnitelmaa rahanpesun torjunnaksi on tehostettu. Hankeselvitys tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen on valmistunut. Viranomaisten toimintasuunnitelmaa rahoitusmarkkinoiden väärinkäytön torjumiseksi on tehostettu. Myös hanke EU:n jätesiirtoasetusten mukaisten tarkastussuunnitelmien laadinnan edistämiseksi ja kansainvälisten jätesiirtojen valvomiseksi on valmistunut, Raatikainen luettelee.

Rikosprosessia pyritty lyhentämään

Kaksi hanketta viranomaisten tietojenvaihdon kehittämiseksi ovat valmistuneet. Viranomaisten toimivaltuuksia ja tietojenvaihtosäännöksiä on kehitetty ja selvitys ulosottomenettelyssä varattomaksi todettujen yritysten aiheuttamista ongelmista on tehty.

– Kuusi seitsemästä kärkihankkeesta liittyen harmaan talouden rikostorjuntaketjun vaikuttavuuteen sekä hallinnollisten seuraamusten kehittämiseen on valmistunut. Hallinnollisten seuraamusten käyttöalaa on laajennettu. Esitutkintaviranomaiset, valtakunnansyyttäjänvirasto, verohallinto sekä konkurssiasiamiehet ovat luoneet toimintamallin, jota soveltamalla voidaan varmistaa rikosvastuun kohdentuminen esitutkintaa rajaamalla sekä käyttämällä vaikuttavia hallinnollisia seuraamuksia.

– Selvitys verotukseen liittyvien väärinkäytösten paljastamisesta ja selvittämisen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta on valmistunut. Ulosotto-, syyttäjä-, esitutkinta- ja veroviranomaisten yhteistyöhanke rikoksella saadun hyödyn jäljittämisen, turvaamisen ja poisottamisen tehostamiseksi on valmistunut. Rikosprosessia on pyritty lyhentämään ja rikoshyötyyn liittyviä täytäntöönpanotoimenpiteitä on tehostettu lainvoimaisten rikostuomioiden jälkeen erityisesti kansainvälisissä asioissa, Raatikainen sanoo.

Talousrikosten rangaistusasteikkojen arviointi on valmistumassa piakkoin. Raatikaisen mukaan seurantaryhmän työ harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa on ollut onnistunutta yli puoluerajojen.

SUOMEN UUTISET