Julkisuudessa on tullut ilmi tapauksia, joissa henkilö on kuullut vireille tulleesta rikosilmoituksesta tai itseään vastaan nostetusta syytteestä vasta toimittajalta tai median kautta. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri pitää menettelyä ongelmallisena henkilön oikeusturvan kannalta.

– Mielestäni henkilöllä pitäisi aina olla oikeus tietää välittömästi, jos hänestä on tehty rikosilmoitus tai häntä vastaan on nostettu syyte. Henkilön oikeusturvan kannalta on erittäin ongelmallista, että hän saa kuulla muualta – ja erityisesti julkisuuden kautta – että hänestä on tehty rikosilmoitus tai että häntä vastaan on nostettu syyte, Leena Meri sanoo.

Tiedon voi välittää nopeasti

Meren mukaan ei voi olla niin, että media tai muut ulkopuoliset saavat tiedon rikosilmoituksesta tai syytteen nostamisesta ennen henkilöä itseään.

– Tiedonsaanti voidaan varmistaa esimerkiksi sähköisiä viestintävälineitä käyttäen siten, että henkilö varmuudella saa tiedon ulkopuolisia nopeammin, Meri perustelee.

Meri jätti asiasta kirjallisen kysymyksen. Kysymys on luettavissa täältä.

SUOMEN UUTISET