Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri ja jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen vaativat turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten määrän rajoittamista. Lakivaliokunnan perussuomalaiset vaativat myös, että hallinto-oikeuksien mahdollisuutta jättää ilmeisen perusteettomat turvapaikkavalitukset heti tutkimatta edistetään.

– Hallinto-oikeuksien ruuhkautumista selvitettiin tuomioistuinviraston toimesta. Selvityksestä ilmenee, että ruuhkautuminen johtuu ennen kaikkea ulkomaalaisasioiden suuresta määrästä. Koska turvapaikkaa voi hakea aina vain uudestaan, kasvu ei johdu pelkästään maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrästä. Tämä menee ihan naurettavaksi, että aina keksitään uusia syitä ja ketkä siitä sitten maksavat? Suomalaiset tietysti, kommentoi lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri.

– Erityisesti Irakista, Afganistanista ja Iranista saapuu turvapaikanhakijoita, jotka vetoavat Suomessa tapahtuneeseen islamista luopumiseensa ja kristinuskoon kääntymiseensä tai seksuaaliseen suuntautumiseensa. Nämä pikakääntymiset tapahtuvat vasta, kun täytyy keksiä uusi syy turvapaikanhaulle. Eikö turvapaikanhaun syiden pitäisi olla olemassa jo, kun lähdetään pakoon maasta? kysyy Sebastian Tynkkynen.

Ulkomaalaisasioiden määrä kasvanut pysyvästi

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ulkomaalaisasioiden määrä hallintotuomioistuimissa on pysyvästi vakiintunut huomattavasti vuotta 2015 korkeammalle tasolle. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeudessa ulkomaalaisasioiden osuus kaikista päätöksistä oli 56 prosenttia vuonna 2017.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuonna 2017 ja 2018 saapuneista asioista noin 60 prosenttia oli ulkomaalaisasioita. Vuonna 2019 ulkomaalaisasioiden määrä näissä tuomioistuimissa oli edelleen noin 50 prosenttia, eikä mitään olennaista vähenemistä saapuvien ulkomaalaisasioiden määrässä ole havaittavissa.

Ruuhkauttavat myös oikeusapua

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ulkomaalaisasioihin käytetään jo tällä hetkellä ainakin 15 prosenttia oikeusaputoimistojen henkilöstöresursseista.

– Nyt hallitus suunnittelee, että oikeusavustajat osallistuvat jatkossa myös turvapaikkapuhutteluihin. Jos tämä toteutuu, kasvaa ulkomaalaisasioiden hoitamiseen käytettävä työmäärä entisestään tilanteessa, jossa avustajan saaminen oikeusaputoimistosta suomalaiselle on jo nyt hankalaa. Miksi ulkomaalaisasiat menevät suomalaisten asioiden edelle? ihmettelee Mari Rantanen.

Perussuomalaiset jättivät eriävän mielipiteen lakivaliokunnan lausuntoon ensi vuoden talousarviosta koskien turvapaikka- ja muita ulkomaalaisasioita.

Suomen Uutiset