Perussuomalaiset kansanedustajat Leena Meri, Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen eivät lämmenneet hallituksen ajatukselle ratkaista hallintotuomioistuimien maahanmuuttoasioista syntynyttä ruuhkaa pelkällä lisärahalla.

Perussuomalaiset jättivät eriävän mielipiteen asiasta lakivaliokunnassa perustellen asiaa sillä, että pysyvään asiamäärien vähentämiseen tarvitaan muitakin ratkaisuja.

– Jälleen ollaan sysäämässä miljoonia euroja ulkomaalaisasioista ruuhkautuneisiin hallintotuomioistuimiin. Tilanne ei raukea jatkuvalla rahansyötöllä, vaan pitää puuttua juurisyihin. Tämä edellyttää kiristyksiä turvapaikka- ja maahanmuuttolainsäädäntöön. Kun ulkomailta maahan tulevien ihmisten määrä vähenee, vapautuu resursseja meidän omien kansalaistemme asioiden käsittelyyn. Sitten tietysti myös ulkomaalaisasioiden määrä hallinto-oikeuksissa pienenee, toteaa lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri.

Rahalle olisi muutakin käyttöä

Turvapaikka- ja oleskelulupa-asioiden määrä tuomioistuimissa on jäänyt vuoden 2015 jälkeen pysyvästi aiempaa merkittävästi korkeammalle tasolle. Ulkomaalaisasiat muodostavat noin puolet esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kaikista käsiteltävistä asioista. Näin suuri asiamäärä ruuhkauttaa tuomioistuinten toimintaa. Ruuhkautumista on viime vuosina yritetty paikata ulkomaalaisasioiden käsittelyyn osoitettavin erityisin lisämäärärahoin.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024 hallintotuomioistuimille on osoitettu turvapaikka- ja oleskelulupa-asioiden käsittelyyn keskimäärin noin 7,5 miljoonaa euroa lisäystä vuosittain.

– Tälle rahalle olisi varmasti muutakin käyttöä. Moni suomalainen odottaa pitkiä aikoja oman asiansa käsittelyä. Hallintotuomioistuimissa käsitellään esimerkiksi lastensuojelu- ja toimeentulotukiasioita, joiden käsittelyajat pitkittyvät ulkomaalaisasioiden takia. Lisäksi koronavirustilanne tulee todennäköisesti lisäämään näitä muita asioita, joten suomalaisten asioiden käsittely tulee viivästymään entisestään, Mari Rantanen kertoo.

Omat kansalaiset etusijalle

Lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet kiinnittivät asiaan huomiota ja vaativat toimenpiteitä ulkomaalaisasioiden määrän vähentämiseksi jo viime syksynä hallituksen budjettiesityksen käsittelyn yhteydessä.

– Olemme joutuneet jättämään eriävän mielipiteen samasta asiasta uudelleen nyt julkisen talouden suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Hallituksen olisi syytä tehdä ryhtiliike ja laittaa vihdoinkin omien kansalaisten asioiden hoito etusijalle. Vallitsevassa koronatilanteessa tämä on tärkeämpää kuin koskaan, sanoo Sebastian Tynkkynen.

SUOMEN UUTISET