Lakivaliokunta on tänään antanut lausuntona yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle. Kertomuksessa käsitellään muun muassa valtuutetun työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjintään puuttumiseksi. Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen, jossa he moittivat eduskunnalle toimitettua kertomusta puutteelliseksi ja epätasapainoiseksi.

– Valtuutetun kertomuksessa keskitytään ennen muuta ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien parantamiseen. Tämä on ongelma ottaen huomioon, että vireille tulleiden syrjintäyhteydenottojen perusteella terveydentila on yksi yleisimmistä syrjintäperusteista Suomessa, ja kaikista merkittävin syrjintää kokeva ryhmä ovat vammaiset ihmiset. Esimerkiksi vammaisuuteen ja terveydentilaan perustuvaa syrjintää olisikin ollut syytä käsitellä kertomuksessa huomattavasti enemmän. Nyt koko kertomus on yhtä ”mamutusta”, kertovat Leena Meri, Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen.

Lautakunta mielii käräjäoikeuden tontille

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa ehdotetaan, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle annettaisiin mahdollisuus määrätä hyvitys tilanteessa, jossa se katsoo henkilön tulleen syrjityksi.

Nykyään hyvitystä on vaadittava käräjäoikeudesta.

– Suhtaudumme valtuutetun ehdotukseen kriittisesti. Oikeudenmukaisen menettelyn turvaamiseksi hyvityksen määräämistä koskevissa asioissa olisi muutoin vähintäänkin lautakunnan kokoonpanoa, sen jäsenten oikeusasemaa ja lautakunnan menettelysääntöjä arvioitava kokonaisvaltaisesti uudestaan, selvittävät edustajat.

Ulkomaalaisasiat ruuhkauttavat hallintotuomioistuimet

Lakivaliokunnan perussuomalaiset kiinnittävät eriävässä mielipiteessään lisäksi huomiota ulkomaalaisasioiden suureen määrään suomalaisissa hallintotuomioistuimissa.

– Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeudessa vuonna 2020 ratkaistuista asioista noin puolet oli ulkomaalaisasioita. Myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa yli 40 prosenttia kaikista asioista on ulkomaalaisasioita. Selvää on, että ulkomaalaisasioiden näin suuri määrä ruuhkauttaa tuomioistuinten toimintaa ja syö paljon resursseja.

– Seurauksena on käsittelyaikojen pitkittyminen lukuisissa muissa asioissa, ja ulkomaalaisasioiden keskimääräinen käsittelyaika onkin huomattavasti lyhyempi kuin käsittelyajat useimmissa muissa asiaryhmissä. Kysymyksessä on vakava yhdenvertaisuusongelma, johon olisi ollut syytä kiinnittää huomiota myös lakivaliokunnan lausunnossa, toteavat edustajat.

SUOMEN UUTISET