Kansanedustaja Ari Koponen on kesällä tavannut aktiivisesti kansalaisia toreilla ympäri Suomen. Useilta paikkakunnilta on kantautunut sama toive: valtionlaitosten verkkopalveluiden saavutettavuutta tulisi parantaa. Saavutettavuus tarkoittaa, että kuka tahansa voi käyttää palveluja helposti ja yhdenvertaisesti, toimintarajoitteista huolimatta. Aivan kaikkien kohdalla tämä ei aina toteudu.

– Kuulovammaisten henkilöiden kohdalla saavutettavuus ei aina toteudu, ja palveluihin pääsy on hankalaa useista syistä johtuen. Tilanne on heikentynyt palveluiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon, selostaa kansanedustaja Ari Koponen.

– Olen mukana politiikassa, jotta pystyisin puhumaan päättävissä pöydissä sellaisten ihmisten äänellä, jotka jäisivät muutoin helposti näkymättömiksi. Epäkohta julkisten laitosten palveluiden saavutettavuudessa tuli ilmi juuri kansalaisten palautteista, Koponen jatkaa.

Pelkkä puhelinnumero ei riitä

Kuulovammaisia ajatellen palveluntarjoajien tulisi tarjota Koposen mielestä myös muita tapoja ottaa yhteyttä asiakaspalveluun kuin pelkän puhelinnumeron, sillä kuurot eivät voi esimerkiksi käyttää lainkaan viime vuosina runsaasti yleistynyttä takaisinsoittopalvelua.

– Valtionlaitosten, kuten TE-palveluiden ja poliisin lupapalveluiden, sivuilta sen sijaan ei löydy lainkaan viittomakielisiä ohjeistuksia, jolloin tiedon saaminen on erittäin haastavaa tai jopa mahdotonta. Kuinka kuuro varaa ajan TE-toimistoon, tai mitä pitää tehdä, jos jää työttömäksi? ihmettelee Koponen.

Suomessa on noin 4 000–5 000 äidinkieleltään viittomakielistä henkilöä. Kuurous tai heikkokuuloisuus pitäisi huomioida kansalaisten mielestä paremmin palveluiden suunnittelussa. Kuulovammaisia hyödyttää suuresti, jos verkkosivujen sisältö on esitetty viittomakielellä, selkeällä yleiskielellä tai selkokielellä. Koponen on tänään jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa hän toivoo toimia valtionlaitosten verkkopalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi.

Suomen Uutiset