Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen vaatii, että Suomeen on perustettava vammaisasiavaltuutetun virka. Tynkkynen on tehnyt eduskunnassa asiasta lakialoitteen, jossa hän esittää kattavien perusteluidensa ohella tarvittavaa lainsäädäntöä viran perustamiseksi.

Vammaisten asema yhteiskunnassa on monilta osin valitettavan heikko. Vaikka monia muita pienempiä vähemmistöryhmiä nostetaan yhä vahvemmin esille, vammaiset suurimpana vähemmistöryhmänä jäävät edelleen usein taka-alalle.

– Maastamme löytyy yhdenvertaisuusvaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu sekä vanhusasiavaltuutettu. On siis selkeä puute, että vammaisasiavaltuutetun virkaa ei vielä Suomeen ole perustettu, linjaa perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen.

Vammaisten oikeudet eivät voi olla sivuroolissa

Tällä hetkellä vammaisten oikeuksien valvonta kuuluu osittain yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin. Tämän ohella sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii myös vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE. Tynkkynen kuitenkin huomauttaa, että tarve vammaisasiavaltuutetulle on muista toimijoista huolimatta ilmeinen.

– Vammaisten oikeuksia ei voida valvoa ainoastaan yhtenä osana yhdenvertaisuuden toteutumista, ikään kuin jossakin sivuroolissa. Vammaiset ovat suuri ja monipuolinen vähemmistö, jonka oikeuksien toteutuminen vaatii riittävästi asiantuntemusta sekä ajallisia ja taloudellisia resursseja.

Vammaisasioihin keskittyvää viranomaista tarvitaan

– Ainoastaan vammaisasioihin keskittyvä viranomainen olisi sellainen toimija, jolla olisi realistiset mahdollisuudet edistää vammaisten asemaa yhteiskunnassa toivotulla tavalla, Tynkkynen toteaa.

Tynkkysen lakialoitteessa vammaisasiavaltuutetun tehtävänä olisi edistää vammaisten oikeuksien toteutumista ja sen toiminta olisi itsenäistä. Laissa määriteltyihin tehtäviin kuuluisivat oikeuksien toteutumisen seurannan ohella esimerkiksi lausuntojen antaminen, selvitysten teettäminen, vammaisia koskevan tiedon välittäminen ja eri vammaistoimijoiden yhteistyön edistäminen sekä kipukohtien nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen Uutiset