Perussuomalaiset kansanedustajat Mari Rantanen ja Jari Ronkainen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemistä koti- ja laitoshoidossa sekä palveluasumisessa.

Pontimena perussuomalaiskansanedustajien valtiopäivätoimelle on viime viikolla uutisoitu Helsingin käräjäoikeuden tuomio maahanmuuttajataustaiselle yöhoitajalle, joka raiskasi julmasti ja törkeästi vammaisasumispalvelussa asuneen puolustuskyvyttömän uhrin.

– Tapahtunut on aivan järkyttävää. Hallituksen on ripeästi selvitettävä, miten täysin puolustus- tai puhekyvyttömälle potilaalle vietävien hoitojen turvallisuutta pystytään parantamaan. On myös pohdittava, voidaanko yksintyöskentely näiden potilasryhmien kanssa kieltää kokonaan lainsäädännöllä, Mari Rantanen puntaroi.

Rikostaustan selvittäminen mahdollistettava

Kirjallisessa kysymyksessä viitataan aiempiin toimiin, joita eduskunnassa on tehty vanhusten ja vammaisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Lainsäädäntöä siihen ei kuitenkaan ole luotu.

– Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään rikostaustan selvittämistä, mikä onkin perusteltua. Kuitenkin vammaiset ja vanhukset saattavat olla aivan yhtä haavoittuvassa ja suojattomassa asemassa. Rikostaustan selvitys tulisi mahdollistaa myös näiden potilasryhmien hoitajilta, ja se tulisi tehdä ensimmäisen kerran jo koulutukseen hakeuduttaessa, Jari Ronkainen perustelee.

Hoitoalalle nollatoleranssi rikollisille

Kirjallisen kysymyksen taustoituksessa kerrotaan, että Valviran käsittelyyn tulee vuosittain tapauksia, joissa epäillään lähi- tai sairaanhoitajan syyllistyneen seksuaaliseen kaltoinkohteluun työssään.

– Hoitoalalla tulisi olla nollatoleranssi erityisesti seksuaali-, mutta myös muuhun rikollisuuteen. Potilaisiin kohdistuvien rikosten tulisi myös välittömästi johtaa ammattioikeuden ja -nimikkeen kieltoon. Näyttää siltä, että vammaisen raiskaukseen syyllistyneelläkin henkilölläkin on edelleen ammatinharjoittamisoikeus JulkiTerhikissä, kansanedustajakaksikko hämmästelee.

Suomen Uutiset