Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii toimenpiteitä seksuaalirikollisuuden torjumiseksi. Immosen mukaan seksuaalirikollisuuden määrän kasvu on johtanut äärimmäisen vakavaan tilanteeseen.

Tällä viikolla julkaistusta valtioneuvoston selvityksestä (Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet) ilmenee, että ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat yliedustettuja erityisesti aikuisiin kohdistuvissa raiskauksissa Suomessa. Selvitys perustuu pitkälti Tilastokeskuksen aineistoihin.

Ulkomaalaistaustaisten osuus seksuaalirikoksissa on suuri

Selvityksen mukaan ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten osuus raiskauksista epäillyistä oli 27 prosenttia ajanjaksolla 2011–2020, mutta osuus on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2020 ulkomaalaiset muodostivat 38 prosenttia raiskauksista epäillyistä. Kun ulkomailla syntyneiden määrään lisätään Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset, on luku 38,5 prosenttia.

– Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus seksuaalirikostilastoissa on suuri, kun otetaan huomioon, että vuonna 2020 ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa oli 444 031. Esimerkiksi Oulun seudulla tilanne seksuaalirikosten määrän kasvun suhteen on ollut jo pitkään huolestuttava. Oulun kaupungin alueella seksuaalirikosten määrä kasvoi vuonna 2019 yli sata prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, Immonen sanoo.

– Merkillepantavaa tuoreen selvityksen mukaan on se, että sosioekonomiset tekijät ja sosiaalinen huono-osaisuus eivät selitä ulkomailla syntyneiden korkeampaa seksuaalirikollisuuden riskiä.

Grooming-ilmiö yksi maahanmuuton ikävistä seurauksista

Selvityksen tulosten mukaan seksuaalirikosten tekijät kohdistavat painostamista ja lahjontaa heikommassa asemassa oleviin uhreihin. Lapseen kohdistuva seksuaalirikokseen johtava houkuttelu alkaa tyypillisesti psykologisesta lähentymisestä tekijän ja uhrin välillä.

– Seksuaalirikollisuuden kasvun myötä Suomeen on pesiytynyt grooming-ilmiö, joka on aikuisen suorittama manipulatiivinen prosessi, jossa hän valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhteen. Suomi ei ole välttynyt maahanmuuton ikäviltä seurauksilta, joista grooming on ollut meille aiemmin vieras ilmiö, Immonen toteaa.

Erityisesti irakilaiset ja afgaanit yliedustettuina

Selvityksen toimenpidesuosituksessa todetaan, että seksuaalioikeuksien, itsemääräämisoikeuden, tahdonvastaisen koskemattomuuden ja suostumuksen kunnioittaminen sekä ylipäätään toisen kunnioittava kohtaaminen kuuluvat suostumusperustaisen seksuaalikulttuurin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Valtioneuvoston selvitykseen osallistuneen tutkijan mukaan (Iltalehti, 29.9.2021) olisi tärkeää, että ”myös kotouttamisessa tuotaisiin esiin suostumus seksuaalista vuorovaikutusta ohjaavana periaatteena”.

– Ulkomaalaistaustaisista henkilöistä erityisesti irakilaiset ja afgaanit ovat tilastojen mukaan yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa. Asiantuntijoiden mukaan ulkomaalaisten yliedustus seksuaalirikoksissa johtuu muun muassa kulttuurieroista. Islamilaisessa kulttuurissa naisten oikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon ei suhtauduta samalla tavalla kuin länsimaisessa kulttuurissa, Immonen sanoo.

Suomeen tarvitaan vastuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa

Immosen mukaan seksuaalirikosten määrän kasvu on äärimmäisen huolestuttava ilmiö.

– Hallituksen on ryhdyttävä vaikuttaviin toimiin ongelmaan puuttumiseksi – kyse on poliittisesta tahtotilasta. Lisääntyneen seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan on suunnattava riittävästi resursseja. Tarvitaan myös seksuaalirikoksista annettavien rangaistusten tiukentamista.

– Kaikkein tehokkain keino seksuaalirikosten torjuntaan on kolmansista maista tulevan maahanmuuton merkittävä rajoittaminen. Suomeen tarvitaan vastuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa.

– Rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisia on tehostettava nykyisestä, muun muassa saattamalla palautussopimukset kuntoon kolmansien maiden kanssa. Maahanmuuttajia ei saa jättää poistamatta maasta esimerkiksi perhesyiden nojalla. Suomen kansalaisuus on peruutettava vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneiltä ulkomaalaisilta henkilöiltä, Immonen vaatii.

Suomen Uutiset