Kansanedustaja Arja Juvosen tekemä toimenpidealoite velvollisuudesta tarkistaa työntekijöiden rikosrekisteriote myös vammaisten henkilöiden henkilökohtaisilta avustajilta hyväksyttiin. Juvonen iloitsee toimenpidealoitteensa saamasta huomiosta.

Kyseessä on lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta, jonka mukaan palvelutuottajalla on oikeus tarkastaa rikosrekisteriote vanhusten ja vammaisten parissa työskenteleviltä työntekijöiltä. Lakiesityksestä oli kuitenkin jäänyt puuttumaan oikeus tarkastaa rikosrekisteriote itse työnantajana toimivan vammaisen henkilön avustajalta.

– Laissa palvelunjärjestäjällä tai palveluntuottajalla on oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi ennen henkilön työhön ottamista enintään kolme kuukautta kestävissä tehtävissä. Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisessa on käytössä myös työnantajamalli, johon lakia ei olisi sovellettu. Työnantajamalli on henkilökohtaisen avun järjestämistapa, jossa vammainen henkilö palkkaa avustajan itse ja kunta korvaa palkkaukseen liittyvät kulut, kertoo kansanedustaja Arja Juvonen.

– 17.2.2023 sosiaali- ja terveysvaliokunta muutti lakiesitystä kuitenkin yksimielisesti toimenpidealoitteeni sisällön mukaiseksi kokouksessa, ja laki on nyt myös hyväksytty eduskunnassa, Juvonen iloitsee.

Edistää vammaisten ihmisten turvallisuutta

Juvosen tekemä työnantajamallia koskeva toimenpidealoite edistää vammaisten ihmisten turvallisuutta, ja se on jatkoa vammaisten henkilöiden asioiden eteenpäin saattamiseksi eduskunnassa. Vuonna 2015 Juvosen lakialoite vammaisneuvostojen saattamisesta lakisääteiseksi eteni ja vammaisneuvostot kirjattiin kuntalakiin vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston rinnalle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi kokouksessaan, että henkilökohtaisen avustajan työskentely työnantajana toimivan vammaisen henkilön kanssa edellyttää korostetusti luottamusta ja valiokunta pitää perusteltuna, että rikosrekisteriotteen tarkistaminen olisi mahdollista myös henkilökohtaisena avustajana työskentelevältä työnantajamallia käytettäessä.

Päätös tarkoittaa valvontalakiehdotuksen muuttamista toimenpidealoitteen myötä niin, että henkilökohtaisen avustajan työantajamallin mukaan toimivalla henkilöllä olisi oikeus tarkistaa työntekijän rikosrekisteriote.

Juvonen iloitsee toimenpidealoitteensa saamasta huomiosta. Muutoksen myötä saatiin vietyä myös työnantajamallia käyttävien vammaisten henkilöiden toive lakiin.

Suomen Uutiset