Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) härskin kansliapäällikkönimityksen aiheuttama soppa sakenee. Ohisalo palkkasi vaativaan tehtävään huomattavasti kokeneemman Antti Pelttarin ohitse puoluesisarensa, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän. Tehtävään valitulla Pimiällä ei ollut lainkaan kokemusta sisäministeriön hallinnonalalta. Menettelyä moittiva perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila vaatii viranomaisilta selvitystä asiasta. Nimitysprosessin farssimaista luonnetta kuvaa se, että yhdenvertaisuutta valvoo Suomessa Kirsi Pimiän oma putiikki.

Kirsi Pimiällä ei ole minkäänlaista kokemusta sisäministeriöstä. Silti hänet nostettiin ministeriön korkeimpaan virkaan. Ilmassa leijuu vahva korruptiivisuuden käry.

Turun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen kertoi tänään Iltalehdelle, että virantäyttö tehtiin perusteilla, joita ei edes oltu mainittu työhakemuksessa. Valtiovarainministeriön laatimassa valtion virantäyttöohjeessa edellytetään, että viranhakuilmoituksessa on oltava maininta valinnassa painotettavista perusteista.

On ilmiselvää, ettei selvästi pätevämpää Pelttaria kohdeltu nimitysasiassa yhdenvertaisesti.

Kansanedustaja Vilhelm Junnila nosti tämänpäiväisessä kirjoituksessaan esiin yhdenvertaisuusvaltuutettuun liittyvän räikeän ristiriidan:

– Yhdenvertaisuusvaltuutettu on Suomen oikeusministeriön yhteydessä toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista, edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää, Junnila kirjoittaa.

Junnila vaatiikin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoa selvitämään, onko kansliapäällikön valinnassa tapahtunut poliittista syrjintää. Hän osoitti toimistolle seuraavan kirjeen:

+++

Hei,

Pyydän yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta lausuntoa sisäministeriön kansliapäällikön valinnassa julkisuudessa olevien tietojen mukaan tapahtuneesta poliittisesta syrjinnästä. Tehtävään valitulla (Pimiä, Kirsi) ei ollut lainkaan kokemusta sisäministeriön hallinnonalalta, vaikka hän ohitti pitkän kokemuksen hallinnonalalta omaavan henkilön (Pelttari, Antti) ilmeisen poliittisin perustein. Erityisen raskauttavana on voitava pitää sitä, että sittemmin lakkautettu syrjintälautakunta oli ennen sisäministeriön alainen ja tehtävään valittu toimi itse yhdenvertaisuusvaltuutettuna ennen valintaansa.

Asian on voitava katsoa olevan kansallisesti merkittävä poliittisiin virkanimityksiin liittyvän julkisen keskustelun vuoksi. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse tai osoitteeseen 00102 Eduskunta.

Ystävällisin terveisin

Vilhelm Junnila
Kansanedustaja

+++

SUOMEN UUTISET