Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen ovat huolissaan ulkomaalaisasioiden voimakkaasti lisääntyneestä määrästä hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuonna 2017 saapuneista asioista noin 60 prosenttia oli ulkomaalaisasioita, eikä mitään olennaista vähenemistä saapuneiden ulkomaalaisasioiden määrässä ole havaittavissa. Pelkästään Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tänä vuonna saapunut 47 prosenttia enemmän turvapaikka-asioita kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018.

– Kyllähän jokainen ymmärtää, että tällainen asiamäärien räjähdysmäinen kasvu ruuhkauttaa tuomioistuinten toimintaa ja syö paljon resursseja. Nämä resurssit ovat aina pois joidenkin muiden asioiden käsittelystä. Esimerkiksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ulkomaalaisasioiden käsittelyyn on jouduttu siirtämään resursseja ainakin maankäyttöä ja rakentamista koskevien asioiden käsittelystä, kertoo Leena Meri.

Suomalaisten oikeusturva retuperällä

Ulkomaalaisasioiden aiheuttama hallintotuomioistuinten ruuhkautuminen johtaa lisäksi käsittelyaikojen pitkittymiseen kaikissa asiaryhmissä, myös muissa asioissa kuin ulkomaalaisasioissa. Hallintolainkäytössä ratkaistavissa asioissa muutoksenhaun nopeus on kuitenkin oikeusturvan keskeinen elementti.

– Suomalaisten oikeusturvan laiminlyöntiä ei voida jatkaa sillä verukkeella, että keskitytään kohtuuttoman paljon ulkomaalaisasioiden käsittelyyn. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa ulkomaalaisten asiat ovat jo useita vuosia menneet omien kansalaistemme asioiden edelle, painottaa Sebastian Tynkkynen.

Rahaa syydetään surutta ulkomaalaisasioihin

Ulkomaalaisasioiden, etenkin turvapaikka-asioiden, aiheuttamaa tuomioistuinten ruuhkautumista on yritetty paikata hallituksen budjeteissa lisämäärärahoin. Lisämäärärahan toistuvaa kohdentamista ulkomaalaisasioiden käsittelyyn ei kuitenkaan voida pitää kestävänä ratkaisuna pitkällä aikavälillä. Perussuomalaiset haluaa sen sijaan puuttua niihin juurisyihin, joiden vuoksi hallintotuomioistuimet kuormittuvat ulkomaalaisasioiden johdosta.

– Tällä hetkellä rahaa syydetään surutta ulkomaalaisasioiden käsittelyyn miettimättä muita keinoja. Ulkomaalaisasioiden määrää hallintotuomioistuimissa tulee vähentää, jotta resursseja saadaan vapautettua omien kansalaistemme valitusasioiden käsittelyyn, toteaa Mari Rantanen.

Lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat jättäneet eriävän mielipiteen lakivaliokunnan lausuntoon koskien valtion talousarviota vuodelle 2020. Eriävässä mielipiteessä on painotettu erityisesti yllä esitettyjä näkökohtia.

SUOMEN UUTISET