Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela on tehnyt lakialoitteen, jolla selkeytettäisiin testamentteihin liittyviä menettelytapoja. Aloitteessa ehdotetaan testamenttien tallettamisesta maistraattiin eli nykyiselle Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle. Koskelan aloitetta käsiteltiin eduskunnassa viime viikolla.

– Tässä tekemässäni aloitteessa perintökaarta ehdotetaan muutettavaksi siten, että testamentti on laadittava kirjallisesti ja jätettävä rekisteröitäväksi maistraattiin. Tämähän on käytäntö jo nyt avioehtojen kohdalla, Jari Koskela huomautti lakialoitteensa lähetekeskustelussa.

Koskela totesi myös, että lakimuutoksen jälkeen maistraatin tehtäväksi jäisi testamenttia tehdessä varmistaa tekijän oikeustoimikelpoisuus, ja maistraatti toimisi myös viran puolesta todistajana. Tämä poistaisi nyt tekijän vastuulla olevan tarpeen hankkia esteettömiä todistajia.

Vähentäisi oikeuskäsittelyjen määrää

Koskelan lakialoite on äärimmäisen ajankohtainen, sillä viime päivinä julkisuudessa on ollut vuonna 2020 kuolleen Janita Lukkarisen testamenttiin liittyvät epäselvyydet. Lukkarisen ystävä tuomittiin käräjäoikeudessa testamentin törkeästä väärennöksestä. Tapaus ei ole ainoa laatuaan.

– Testamenttien moitekanteita käsitellään käräjäoikeuksissa noin sata vuodessa. Tällä lakialoitteella pyritään merkittävästi vähentämään näiden mahdollisesti hyvinkin riitaisten ja perillisten välejä vuosiksi rikkovien oikeuskäsittelyjen määrää, Koskela sanoi.

Koskela huomautti, että niin avioerojen kuin uusioperheidenkin määrän jatkaessa kasvuaan sekä eliniän pidentyessä on todennäköistä, että oikeussaleissa käsitellään jatkossa entistä enemmän perinnönjakoon liittyviä riitoja.

Nykyinen laki perustuu olettamiin

Nykyään testamenttien säilyttäminen on käytännössä tekijän itsensä vastuulla, jolloin testamentteja saatetaan säilyttää muiden paperien joukossa esimerkiksi piirongin laatikossa, josta perillisten pitää osata sitä etsiä.

– Perintökaari perustuu siis kahteen epävarmaan olettamaan: ensiksi kysymys on pohjimmiltaan sattumasta eli siitä, onko testamentti ylipäätään löydettävissä eli tuleeko se vastaan vaikka patjan välistä, kun asuntoa siivotaan. Toiseksi se perustuu mahdollisten perillisten rehellisyyden varaan. Mitä jos sen löytää ihminen, jolle tehty testamentti onkin epäedullinen, Koskelan aloitetta kannattanut perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila totesi omassa puheessaan.

Oikeusministeriön ryhdyttävä toimeen

Junnila huomautti lisäksi, että vastaavaa lakimuutosta on aiemmin ehdottanut oikeusministeriön asettama työryhmä jo vuonna 2004 ja myös edellisellä hallituskaudella asia on ollut esillä. Junnila patisti oikeusministeriötä viimein ryhtymään toimeen.

Kansanedustaja Koskelan aloitteen hyväksyminen auttaisi omalta osaltaan ruuhkautunutta ja resurssipulasta kärsivää oikeuslaitosta. Lakimuutos myös lisäisi oikeusvarmuutta ja säästäisi perillisten oikeudenkäyntikuluja.

SUOMEN UUTISET