Perustuslakivaliokunta tekee oikeudellista arviota hallituksen esitysten perustuslainmukaisuudesta ja ehdotuksen suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, muistuttaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Leena Meri.

Timo Haapala kummeksuu kirjoituksessaan (IS 4.6.), että olen perussuomalaisten edustajana perustuslakivaliokunnassa ollut yksimielisen mietinnön takana, joka koskee valiokunnan lausunnon kohtaa, jossa valinnanvapauslain kohdalta ei ole voitu varmistua, ettei se ole EU-oikeuden valtiontukisääntelyn vastaista.

– Tämä aiheuttaa riskin, että Suomen järjestelmä joutuu EU-koneiston hampaisiin ja meidän tulee jälkikäteen muuttaa meidän lainsäädäntöä. Tältä voitaisiin välttyä, jos esimerkiksi tehtäisiin notifiointi komissiolle. Kyseessä on perustuslaillinen ongelma, joka koskee koko järjestelmän oikeusvarmuutta, Meri painottaa.

Jäsenyys pakottaa huomioimaan EU-oikeuden

Meri huomauttaa, että perustuslakivaliokunta on vaatinut painavista valtiosääntöoikeudellisista syistä, että STV selvittää asiaa, jonka jälkeen asia palaa vielä perustuslakivaliokuntaan.

– Se, että olemme EU:ssa, aiheuttaa EU-oikeuden huomioimisen ja sen vastaisesta toiminnasta aiheuttaa viime kädessä taloudellisia sanktioita Suomelle. Perussuomalaiset ovat vastustaneet liittovaltiokehitystä, joka tuo koko ajan enemmän ja enemmän EU:n tulkintoja ja lakeja, joita meidän on pakko noudattaa itsenäisen lainsäädäntövaltamme kavetessa.

– Silti en ryhdy politikoimaan perustuslakivaliokunnassa, vaan pidättäydyn juristina ja eri tuomioistuimissa toimineena oikeudellisissa harkinnassa. Jos tilanteeseen halutaan muutosta, tulee meidän pidättäytyä uusista sopimuksista koskien EU:n laajentumista eri osa-alueille ja aloittaa vetäytyminen nykyistä velvoitteista. Siihen asti olemme sidottuja sopimuksiin. Se vain on niin.

Meri ihmettelee, miksi Haapala pitää kummallisena hänen suorittamaansa valtiosääntöoikeudellista harkintaa perustuslakivaliokunnassa.

– Ilmeisesti minun pitäisi alkaa hänen mielestään politikoida siellä?

SUOMEN UUTISET