Hallitus kertoi tänään tiedotustilaisuudessaan sote- ja aluehallintouudistuksen uusista linjauksista. Silminnähden tyytyväinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä (ps.) kertoi nyt tehtyjen päätösten antavan erinomaiset lähtökohdat jatkotyölle.

Hallitus kertoi tänään julkaistuissa linjauksissaan, että sote rahoitetaan ensisijaisesti pääosin valtionrahoituksella. Maakuntaveroa ei ole tällä vaalikaudella tulossa. Sote- ja aluehallintouudistuksen keskeisenä tavoitteena on kestävyysvajeen vähentäminen 3 miljardilla eurolla.

Maahan tulee 18 itsehallintoaluetta sekä viisi yliopistosairaaloiden ympärille perustettavaa yhteistyöaluetta, jotka perustetaan.

”Lähtökohta on se, että turvaamme palvelut riippumatta siitä, missä ihminen asuu ja mikä on hänen sosioekonominen asemansa”

Sotea varten luodaan valinnanvapauslainsäädäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus toteutetaan pääsääntönä perustasolla ja soveltuvin osin erikoistason sote-palveluissa. Laaja valinnanvapaus sote-palveluiden tuotannossa edistää kilpailullisuutta merkittävästi.

– Olen erittäin tyytyväinen, että ollaan nyt tässä pisteessä. Meillä on hyvät linjaukset, joista voidaan lähteä eteenpäin. On riittävästi liikkumavaraa, jotta on mahdollisuuksia tehdä sellainen reformi tähän maahan, joka tulee kestämään pitkälle tuleville vuosikymmenille.

– Lähtökohta on se, että turvaamme palvelut riippumatta siitä, missä ihminen asuu ja mikä on hänen sosioekonominen asemansa, Hanna Mäntylä summasi.

Soteuudistuksen henkilöstökysymykset ovat herättäneet paljon kysymyksiä. Mäntylä muistutti työssä jaksamisen tärkeydestä ja painotti, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on voitava vaikuttaa omaan työhönsä.

Hän kertoi soteryhmän työstäneen palvelujen integraatioasiaa hyvin laajasti. Integraatiolla on merkittävä vaikutus palveluiden saatavuuteen potilaille, mutta myös siihen, päästäänkö 3 miljardin säästötavoitteeseen.

”Kaikki suuret reformit ja suuret periaatteelliset uudistukset on tehtävä hallitusti.”

Ministeri nosti myös esille kysymyksen siitä, ovatko nyt syntyneet linjaukset perussuomalaisille mieluisia.

– Jos joku on joskus ajatellut, että perussuomalaiset olisi valinnanvapautta vastaan, niin tämä ei pidä paikkansa. Valinnanvapaus on oikein ja hyvin toteutettuna myönteinen asia. Sitä ilman muuta haluamme edistää, mutta haluamme tiedostaa ne reunaehdot ja riskit. Kaikki suuret reformit ja suuret periaatteelliset uudistukset on tehtävä hallitusti. Tämä on hallituksen tavoite.

Mäntylä muisutti myös siitä, että tulevaisuudessa maakunnilla tulee olemaan entistä vahvempi rooli monessa asiassa. Esimerkiksi se, että työ- ja elinkeinopalveluja tullaan tekemään alueeliset erityispiirteet huomioiden. Tällä on myös vaikutusta siihen, kuinka monituottajamallin avulla voidaan tehostaa ja tukea pk-sektorin yrittäjyyttä.

– On tehty erittäin tehokasta työtä, voin vilpittömästi antaa kiitosta koko reformiministerityöryhmälle. Meillä on erittäin hyvät lähtökohdat lähteä tekemään jatkotyötä yhteistyössä. Olen vakuuttunut siitä, että tekemämme linjaukset antavat tähän työhön erinomaiset lähtökohdat.

SUOMEN UUTISET