Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi perheenyhdistämismallia, poliisin rahoitusta sekä Elokapinaa koskeviin kysymyksiin. Häntä haastateltiin Alfa TV:n Sanna Ukkola Live -ohjelmassa.

Ulkomaalaislaki on muuttumassa ja perjantaina on loppulausuntojen aika. Tulossa on perheenyhdistämismalli, jota on luonnehdittu Euroopan liberaaleimmaksi. Toimittajaa kiinnosti, miksi tämmöinen halutaan Suomeen. Toimeentulovaatimus on poistumassa kansainvälistä suojelua saaneelta henkilöltä ja tämän seurauksena maahanmuuttajan ei välttämättä kannata hakeutua työelämään.

-Tämä ei pidä paikkaansa, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

-Edelleenkin niitä tulorajoja siellä säilyy. Mutta hallitusohjelmassa on sitouduttu siihen, että tuloja katsotaan kohtuullisemmiksi.

Ulkomaalaislaissa korostetaan jatkossa lapsen edun toteuttamista. Tämä saattaa johtaa siihen, että niin sanottuja ”ankkurilapsia” hyödynnetään aikuisten pääsyssä Suomen sosiaaliturvan piiriin.

-Nyt eletään tämän hallituskauden politiikkaa ja meillä on myös hallitusohjelmaan kirjattu hyvin vahvasti se, että ylipäätään turvapaikkapolitiikkaa pitää uudistaa niin, että siellä myös ihmisen perusoikeuksia kunnioitetaan.

”Poliisin rahoitusvaje ei korjaudu hallituskaudessa”

Poliisin tiistaina lanseeraamat yt-neuvottelut ovat ministeri Ohisalon mielestä seurausta siitä, että budjetointi laahaa arjen tarpeiden perässä. Ensi vuodeksi poliisi on saamassa ”enemmän kuin koskaan ennen Suomen historiassa”.

Toimittaja huomautti, että alijäämä on edelleen 30 miljoonaa euroa. Poliisi on Ohisalon mukaan saanut lisäbudjeteista lisärahaa mutta ne ovat huvenneet muun muassa pandemian aiheuttamin operaatioihin. Poliisissa on pitkän ajan myötä kasaantunut ”korjausvelka”, josta yt-neuvottelut nyt ovat seurausta.

-Tämä ei yhdessä hallituskaudessa korjaudu, sen olen sanonut avoimesti.

”Mielenosoittajat ja poliisi ovat keskusteluyhteydessä”

Elokapinan keskiviikkona alkava mielenosoitus on herättänyt suuria tunteita somessa ja yleensäkin poliittisessa keskustelussa. Elokapinan on tarkoitus sulkea Helsingin keskeinen väylä Mannerheimintie kymmeneksi päiväksi.

Sisäministeri Ohisaloa asia ei periaatteessa vaivaa sillä hän on ”ymmärtänyt, että mielenosoittajat ja poliisi ovat hyvässä keskusteluyhteydessä keskenään, joka on tavanomainen käytäntö siinä, että siellä kentällä jutellaan ihmisten kanssa ja yritetään löytää parhaat tavat sille, että ihmiset voivat demokratiassa – avoimessa sellaisessa – osoittaa mieltään”.

Ministeri Ohisalo kiistää, että hän tai hänen kabinettinsa olisivat ohjeistaneet viranomaisia siitä, miten mielenosoittajien kanssa pitäisi toimia. Se on puhtaasti poliisin toimintaa.

-Oikeusvaltiossa poliisi ja oikeusvaltio tekevät päätökset siitä, mikä on rikokseksi katsottavaa toimintaa tai mistä sanktioidaan. Siihen meillä on lainsäädäntö, jota viranomaiset valvovat.

”Mielenosoittajat ovat valmiita kantamaan seuraukset”

Ohisalo väisti toimittajan kysymyksen siitä, tuomitseeko hän poliisiministerinä Elokapinan tavan osoittaa mieltä. Ohisalo ei antanut suoraa vastausta kysymykseen, vaan sisäministeri siirsi vastuun mielenosoittajille itselleen:

-Jokainen näistä ihmisistä tietää kyllä varmasti, missä lain rajat menevät ja uskoisin, että he ovat valmiita kantamaan seuraukset.

-Tällaista väkivallatonta toimintaa on Suomessa nähty ennenkin.

Onko sitten olemassa ristiriitaa sisäministerin ja vihreiden puheenjohtajan roolien välillä. Vihreät kun suhtautuvat lempeästi muun muassa kansalaistottelemattomuuteen?

-Mielestäni tässä ei ole ollut ongelmaa. Puolueella on omat näkemyksensä ja tietysti yleinen kanta on se, että lakien rikkominen on väärin ja siitä oikeusvaltiossa annetaan tuomioita, jos oikeuslaitos tähän päätyy.

SUOMEN UUTISET