Oikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii rankasti valtiovarainministeriön päätöstä salata Kreikan tukemisen takuiden perusteet. Hän moittii, että ministeriö on jopa ulkoistanut päätöksentekoaan lakitoimistolle.

– Oikeuskanslerille toimitetun selvitysaineiston perusteella syntyi sellainen kuva, että suomalainen asianajotoimisto ei pelkästään antanut ministeriölle juridista konsultaatioapua vaan osallistui konkreettisesti päätöksen muokkaamiseen ja päätöksen perustelujen kirjoittamiseen, Jonkka hämmästelee.

Julkisuuslaki pitää tuntea itse

Laki ei kiellä ministeriötä hankkimasta oikeudellisia asiantuntijaneuvoja tai -palveluita asianajotoimistoilta. Jonkka kuitenkin muistuttaa, että julkisuuslain tunteminen ja julkisuusperiaatteen noudattaminen kuuluu virkamiehen virkavelvollisuuksiin ja ministeriöiden on huolehdittava siitä, että niillä on riittävää julkisuuslain tuntemusta.

– Asiakirjajulkisuudesta päättämisessä on kyse viranomaisen ratkaisutoiminnasta ja viranomaisen on myös itse arvioitava, miltä osin se voi käyttää esimerkiksi asianajotoimiston arvioita lopullisen päätöksentekonsa tukena, Jonkka korostaa.

Veli-Pekka Leskelä