Tagi: Julkisuuslaki

Ylen koulukone käynnisti kauan kaivatun keskustelun koulujen tilasta. Opetushallitus, opetusministeri ja monet muut tahot haluaisivat salata tiedot maahanmuuttajaoppilaiden määristä eri kouluissa. Tilastotietojen julkaisemista pidetään vastuuttomana ja leimaavana. ”Koulushoppailusta” on kohta tulossa rasismin synonyymi, ainakin jos vasemmistolta saa asiasta päättää.  Lue lisää >

LEHTIKUVA

Suomen hallituksen käytännöt ovat muuttuneet salamyhkäisiksi, ja toiminta onkin ristiriidassa hallituksen oman viestintästrategian kanssa, jonka mukaan valmistelusta ja päätöksenteosta viestitään avoimesti ja läpinäkyvästi. Pyydettyjä asiakirjoja ei luovuteta, eivätkä kansanedustajatkaan saa kysymyksiinsä vastauksia.  Lue lisää >

LEHTIKUVA/KUVITUSKUVA

Ulkoministeriö ei julkista asiakirjoja ja kuluihin liittyviä tositteita, joista ilmenee yksityiskohtaisemmat tiedot Syyrian al-Holin vankileiriltä Suomeen kuljetettavien henkilöiden kotiutuskustannuksista. Rahankäytön yksilöidympi selvittäminen uhkaa venyä vuosikymmenien päähän, sillä laki mahdollistaa tietojen salaamisen jopa 25 vuoden ajan.  Lue lisää >

Turun yliopiston professorin Matti Wibergin mukaan Suomi kärsii laskelmavajeesta ja valmisteluaineiston niu­kasta julkisuudesta. Hänen mukaansa lukuja vedetään ha­tusta, kun niiden pitäisi olla päteviä ja julkisia sekä pe­rustua parhaaseen mahdolliseen tietoon ja huolelliseen valmisteluun. Wiberg luetteli haastattelussaan (HS 22.12.2013) muu­tamia esimerkkejä: Harmaan talouden arvellaan olevan jotakin 2 ja 12 miljardin euron välillä. Kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja...  Lue lisää >

AP/Lehtikuva, Petros Giannakours

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka moittii rankasti valtiovarainministeriön päätöstä salata Kreikan tukemisen takuiden perusteet. Hän moittii, että ministeriö on jopa ulkoistanut päätöksentekoaan lakitoimistolle. – Oikeuskanslerille toimitetun selvitysaineiston perusteella syntyi sellainen kuva, että suomalainen asianajotoimisto ei pelkästään antanut ministeriölle juridista konsultaatioapua vaan osallistui konkreettisesti päätöksen muokkaamiseen ja päätöksen perustelujen kirjoittamiseen, Jonkka hämmästelee. Julkisuuslaki pitää tuntea itse Laki ei...  Lue lisää >