Tänään eduskunnan lähetekeskustelussa on hallituksen esitys, jolla on tarkoitus helpottaa etäyhteyksien käyttöä oikeudenkäynneissä. Esityksen tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa oikeudenkäyntejä sekä lisätä niiden saavutettavuutta.

Etäyhteydet vähentävät matkakustannuksia ja matkustuksesta koituvaa ajanhukkaa. Lisäksi muun muassa todistelun vastaanottamista videon välityksellä helpotetaan ja esityksessä säädetään etäoikeudenkäynneistä.

– Todistajan poissaolo aiheuttaa usein oikeudenkäyntien peruuntumisia. Jatkossa poisjäänyttä todistajaa voitaisiin kuulla puhelimitse, mikä ehkäisisi käsittelyn venymistä, oikeusministeri Leena Meri kertoo.

Jotkut aiheuttavat vaaran istuntosalissa

Uutta olisi myös asianosaisen velvoittaminen etäyhteydellä osallistumiseen läsnäolon sijasta. Etäyhteyspakko tulisi kyseeseen esimerkiksi, kun oikeudenkäynnin turvallisuus on uhattuna.

– Jotkut ihmiset aiheuttaisivat istuntosalissa läsnä ollessaan vaaraa muille ihmisille. Tämä voidaan välttää velvoittamalla asianosainen osallistumaan oikeudenkäyntiin etänä, esimerkiksi vankilasta käsin, ministeri Meri tähdentää.

– Oikeudenkäynnissä kuultavat henkilöt myös luultavasti uskaltaisivat avoimemmin kertoa asioista, kun ei tarvitse pelätä fyysistä uhkaa.

Suomen Uutiset