Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys, jonka mukaan avioliittoon pakottaminen on jatkossa ihmiskauppaa. Esitys selkeyttäisi avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta.

– Avioliitto on kahden ihmisen välinen kaunis asia. Kenenkään ei kuulu painostuksesta ja pakosta avioitua toisen kanssa, toteaa oikeusministeri Leena Meri.

Suomessa ketään ei saa naittaa vastoin tahtoaan

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan esityksessä virallisten, väestötietojärjestelmään rekisteröityjen liittojen lisäksi niihin rinnastettavia pakotettuja suhteita, kuten niin sanottuja uskonnollisia avioliittoja. Pakottamiseksi nähtäisiin sekä avioliiton solmimiseen pakottaminen että pakkoavioliitoksi muodostuneesta liitosta irtautumisen estäminen.

– Suomessa toimitaan Suomen lain mukaan. Täällä ei ketään saa naittaa toiselle vastoin naisen tai tytön omaa tahtoa, ei nyt eikä jatkossa.

Suomen Uutiset