Baselin pankkivalvontakomitea on aiemmin määritellyt valtiolainat riskittömiksi, mutta haluaa nyt se määritellä uudelleen eri lainojen riskitasot. Pankkien hallussapitämien velkakirjojen riskit olisivat paremmin katettuna vakavaraisuussäädösten kautta, talouslehti The Wall Street Journal kertoo.

Valtiolainojen riskittömäksi luokiteltu asema on houkutellut pankkeja valtiolainoihin, mikä on myös tiivistänyt kohtalokkaaksi mainittua pankkien ja valtioiden välistä sidosta.

Riskittömyys osottautui virheelliseksi, kun Kreikan velkaa saneerattiin rutkasti. Kypros puolestaan ajautui itsekin tukipakettiin, sillä maan suuret pankit olivat ahkerasti ostaneet Kreikan velkakirjoja. Riskittömille lainoille olikin tulossa suoria luottotappioita. Liian heppoiseksi jääneet pääomapuskurit olisivat kaataneet Kyproksen pankit, ja sen vuoksi euromaiden piti tulla tukipaketteineen jälleen kerran väliin.

Erityisesti italialaispankit ovat kritisoineet riskitason muutosta. Maan pankeilla on kosolti Italian valtiolainoja, joten riskitason nousu aiheuttaisi pääomapuskurien kasvua. Pankit ovat todenneet, että muutos vähentäisi valtiolainojen houkuttelevuutta. Tämä puolestaan saattaisi nostaa velkojen nimelliskorkoja.

Osa euromaiden kansallisista keskuspankeista ovat esittäneet pankeille toiveen riskien uudelleenarvioinnista. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta pankit ovat viivytelleet riskien uudelleenarviointia, sillä ne eivät halua suuria pääomavajeita huolehdittavakseen. Euroopan keskuspankki on kaiken lisäksi tekemässä pankeille stressitestiä pääomavajeiden kartoittamiseksi.

Henri Myllyniemi