Virkamiesasemassa Maahanmuuttovirastossa toiminut Niina Kanniainen-Orpo on myös osakkaana äskettäin perustetussa Lakiverstas Oy:ssä, jonka viime tilikauden tulos jäi 1 700 euroa tappiolle.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti viikonloppuna Facebookissa, että hänen vaimonsa on joutunut kokemaan epäasiallista käytöstä.

– Vaimoni on joutunut häirinnän ja uhkailun kohteeksi. Tätä on jatkunut jo pitkään, Orpo kirjoitti.

”Vaimoni ei vastaa Suomen maahanmuuttopolitiikasta”

Valtiovarainministerin mukaan uhkailun taustalla on perätön väite, jonka mukaan hänen vaimonsa Niina Kanniainen-Orpo olisi perustanut lakiasiantoimiston avustaakseen turvapaikanhakijoita.

– Vaimoni ei ole, eikä hänen toimistonsa ole, ajanut yhdenkään kansainvälistä suojelua hakeneen ihmisen asiaa. Ei yhdenkään. Eikä toimistoon ole tullut niistä euroakaan. Vaimoni ei vastaa Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Työtään hän tekee virkamiehenä oikeuslaitoksessa, jolloin tällainen liiketoiminta ei edes olisi mahdollista, Orpo kirjoitti.

Kirjoituksessa ei tullut ilmi, missä perättömiä tietoja on levitetty.

Lakitoimisto ei ole vielä ehtinyt toimia pitkään

Valtiovarainministerin puoliso Kanniainen-Orpo on koulutukseltaan juristi ja hän on osakkaana turkulaisessa Lakiverstas-nimisessä lakiasiaintoimistossa.

Lakiverstaan tarjoamiin palveluihin kuuluvat esimerkiksi testamenttiasiat, riita-asioiden sovittelu, perunkirjoitukset sekä osakassopimusten tekeminen osakeyhtiötä perustettaessa.

Lakiverstas tarjoaa apuaan myös hallinnollisissa muutoksenhakukeinoissa, eli lähinnä erilaisissa oikaisupyynnöissä ja valituksissa. Molemmissa on kyse asiakkaan oikeusturvasta haettaessa muutosta viranomaisen tekemään hallintopäätökseen. Hallintopäätöksiä taas ovat viranomaisen kirjallisesti antamat ratkaisut, joissa päätetään hallinnon asiakkaan edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta.

Esimerkiksi turvapaikan hakeminen tapahtuu hallinnollisessa menettelyssä.

Lakiverstas on nuori yritys, joten sen toiminta ja asiakkuussuhteiden luominen ovat alkuvaiheessa. Yhtiön viimeisin tilikausi päättyi joulukuussa 2016 ja tilikaudella liikevaihtoa kertyi vain 1 490 euroa. Myös tilikauden tulos jäi 1 700 euroa tappiolle eikä yhtiölle ollut vielä kertynyt varallisuutta jaettavaksi osinkoina omistajilleen.

Ylitarkastaja valmistelee turvapaikkapäätökset

Kanniainen-Orpo on tänä ja viime vuonna toiminut Maahanmuuttoviraston (Migri) palveluksessa. Hän toimi Migrin Turun turvapaikkayksikössä ylitarkastajana.

Turvapaikkayksikössä ylitarkastajan tehtäviin kuuluu muun muassa kansainvälistä suojelua hakevien asemaa koskevien päätösten, eli turvapaikkapäätösten valmistelu sekä turvapaikkapuhuttelut.

Kyse on siis hallintomenettelystä, joista tehtävät päätökset ovat laajasti muutoksenhaun piirissä.

Sivutoimet luvanvaraisia

Orpon Facebook-kirjoituksen tausta on ymmärrettävissä, koska hänen vaimonsa asema sekä Lakiverstas Oy:n osakkaana että samanaikaisesti virkamiestehtävässä Migrissä on saattanut herättää ihmetystä.

Tosiasiassa virkamiestehtävän aikana sivutoimet ovat kuitenkin aina luvanvaraisia. Virkamiehen ei ole edes mahdollista toimia sellaisessa sivutoimessa, joka vaarantaisi luottamuksen virkamiehen tasapuolisuuteen.

Artikkelia on muokattu Kanniainen-Orpon tämänhetkisen työtehtävän osalta. Alkuperäisessä artikkelissa Kanniainen-Orpon kerrottiin työskentelevän edelleen Maahanmuuttoviraston palveluksessa. Lähteenä on käytetty Migrin nimitysmuistiota, jonka mukaan Niina Kanniainen-Orpon määräaikainen virkasuhde jatkuu 30.9.2017 saakka. Artikkelin kirjoittamisen jälkeen kävi ilmi, että Kanniainen-Orpon virkasuhde on kuitenkin loppunut jo aiemmin.

ILKKA JANHUNEN