Maahanmuuton parempaan hallintaan esitetyt toimet ovat pitkälti kosmeettisia tai jo aiemmin päätettyjä, eikä niiden voi odottaa vähentävän maahanmuuton kustannuksia tai turvallisuusriskejä, sanovat perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

– Myönteisenä poikkeuksena voidaan mainita hallinto-oikeuksille myönnetty lisäraha turvapaikkavalitusten käsittelyjonojen purkamiseen. Tämäkin satsaus tuo kuitenkin säästöjä vain, jos samalla voidaan merkittävästi tehostaa lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamista.

– Siihen hallituksella ei näytä olevan keinoja, ja siksi olisikin tärkeää katkaista turvapaikanhakijoiden virta muista EU-maista Suomeen, kaksikko painottaa.

Esityksellä minimaaliset vaikutukset

Halla-ahon ja Meren mielestä mahdollisuus peruuttaa Suomen kansalaisuus terrorismiin osallistuneilta kaksoiskansalaisilta on oikeansuuntainen lainmuutos, mutta vaikutukset ovat minimaaliset, koska ulkomailla terroristiseen toimintaan osallistumista on käytännössä erittäin vaikeaa osoittaa tuomioistuimessa.

– Lisäksi tämä toimenpide sisältyy jo hallituksen turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan, jonka toteuttamisen vaatiminen johti perussuomalaisten potkimiseen hallituksesta.

– Hallituksen mainostama kielteisen päätöksen saaneiden säilöönotto yksilöllisen uhka-arvion perusteella on mahdollista jo nykyisen ulkomaalaislain pohjalta.

Vastaanoton kokonaiskustannukset kasvavat

Vaikka turvapaikanhakijamäärät ovat laskeneet vuodesta 2015, ne ovat edelleen lähes kaksinkertaiset vuoteen 2014 nähden.

– Vastaanottokeskusten yksikkökustannukset nousevat koko ajan. Pakolaiskiintiö säilyy ennallaan sen sijaan, että sitä leikattaisiin tai että se tilapäisesti jäädytettäisiin kokonaan, kuten esim. Tanska on tehnyt.

– Turvapaikanhakijoiden vastaanoton kokonaiskustannukset, kotouttamismenot ja kehitysapu vastaavat yhdessä noin puolta ensi vuoden 3,4 miljardineuron velanottotarpeesta. Suomen ja suomalaisten kannalta nämä eivät perussuomalaisten mielestä ole ensisijaisia menokohteita, Halla-aho ja Meri huomauttavat.

Perussuomalaisten mielestä maahanmuuton hallinnassa on keskityttävä ongelman syihin lainsäädännöllisin keinoin eikä pelkkään jälkihoitoon menoja kasvattamalla.

Veroeurot käytettävä suomalaisten hyväksi

Kohtaanto-ongelmaa ei ratkaista pelkästään lisäämällä muuntokoulutusta, perussuomalaiset toteavat.

– Työttömän ammattilaisenkin on mahdotonta muuttaa työn perässä, jos se merkitsee putoamista kahden asunnon loukkuun. Siksi työn perässä siirtyvälle pitää kompensoida osittain siirtymävaiheen kahden asunnon kustannus ainakin koeajalta. Sen jälkeenhän vasta paikkakunnan siirtoa harkitsevat työttömät tietävät, onko tulevaisuutta uudessa työpaikassa.

– Hallitus on unohtanut satojen tuhansien suomalaisten hädän. Tarvitaan konkreettisia toimia sisäilmasairastuneiden auttamiseksi. Sairastuneet tulee siirtää turvaan kelvollisiin asuintiloihin mahdollisimman nopeasti, ennen kuin sairaus pahenee työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi. Sairastuneille pitää tarjota mahdollisimman tehokas kuntoutus. Sairastuneille tulee turvata oikeudenmukainen sosiaaliturva. Pysyvästi työkyvyttömät tulee saada kunniallisesti eläkkeelle.

Veroaste nousee viherverojen ja kiinteistöveron korotuksilla

Hallitus puhui muunneltua totuutta väittäessään, ettei veroaste nouse.

– Valtiovarainministeri Petteri Orpo jätti tarkoitushakuisesti kertomatta, että lämmityspolttoaineveroon tulee rajukorotus. Lähes kaikkien asutuskeskusten asukkaat joutuvat avaamaan kukkaronsa nyöriä, koska vero kohdistetaan ennen kaikkea fossiilista polttoainetta käyttäviin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksiin, Halla-aho ja Meri huomauttavat.

– Kokonaisverotus ei kevene, joten ostovoima ei tule paranemaan. Lapsiperheille tulee lisävaikeuksia verotuksen lapsivähennyksen poistumisen myötä.

SUOMEN UUTISET