Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on tänään jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Suomen suhtautumisesta Euroopan keskuspankin uuteen rahoitusinstrumenttiin TPI:hin. Tavio uskoo osto-ohjelman kannustavan Euroopan eteläisiä maita jatkamaan kelvotonta taloudenhoitoaan ja vaatii hallitusta vastustamaan uutta tukipakettia.

TPI on tukiväline, jolla Euroopan keskuspankki voi ostaa jonkin jäsenmaan joukkovelkakirjoja, jotka eivät muutoin menisi kaupaksi. Näin vaikkapa Italialle saadaan halvempaa valtionvelkaa, jotta maa ei ajaudu maksukyvyttömyyteen.

TPI:n luominen vahvistettiin Euroopan keskuspankin neuvoston kokouksessa Frankfurtissa heinäkuussa. Suomea kokouksessa edusti Olli Rehn (kesk.). Ville Tavio paheksuu sitä, että julkisuudessa tämä merkittävä päätös kuitattiin vain vähäisellä huomiolla. Tavio arvioi, että Suomessa osa päättäjistä toivookin asian pysyvän kansan tietämättömissä, koska järjestely on Suomelle epäedullinen.

Tavion mukaan EKP:stä uhkaa tulla roskapankki, joka ostaa valtionobligaatioita riskillä. Tämä olisi samalla suoraa tukea Italian kaltaisille taloutensa huonosti hoitaneille maille.

– TPI on räätälöity ylivelkaantuneita euromaita varten. Suomi ei tästäkään velkahimmelistä hyödy, vaan Suomen vastuut kasvavat, Tavio sanoo.

Kannustin kelvottoman taloudenhoidon jatkamiselle

Tavio katsoo, että TPI:llä jatketaan euroalueen taloudellisen moraalikadon ruokkimista, joka alkoi jo viime vuonna yli 700 miljardin euron elpymisvälineellä.

– Italialle ja muille pahasti velkaantuneille euromaille on annettu viesti, että maiden ei tarvitsekaan tehdä rakenteellisia uudistuksia taloutensa korjaamiseksi, vaan keskuspankki ja viime kädessä vauraammat euromaat auttavat niitä kerta toisensa jälkeen, Tavio moittii.

– Vaikka TPI:tä ei käytettäisi usein, jo pelkkä rahoitusinstrumentin olemassaolo antaa eteläisille maille kannustimen jatkaa kelvotonta taloudenhoitoaan, Tavio pohtii.

Suomen vastustettava uutta tukipakettia

Tavio katsoo, että TPI-arvopaperien osto-ohjelman toteuttaminen vaarantaisi Euroopan keskuspankin uskottavuuden. Tavio vaatii hallitukselta vastausta siihen, pitääkö Suomi tätä ongelmallisena.

– Jos markkinoilla ei luoteta Italian kykyyn hoitaa paisunutta velkataakkaansa, miksi EKP siihen luottaisi? Tavio sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessä Tavio esittää Sanna Marinin hallitukselle vaatimuksen, että se nousisi vastustamaan TPI:tä uutena eurokriisin tukipakettina. Suomella tulisi Tavion mielestä myös olla oma hätäsuunnitelma euroalueen hajoamisen tilanteeseen.

Suomen Uutiset