Eduskunta käsittelee parhaillaan EU:n talouspolitiikan koordinaatiota, jossa perussuomalaisten mukaan ollaan siirtämässä budjettivaltaa EU:lle. Perussuomalaiset esittävät, että EU-komission ehdotuksessa tulisi ottaa huomioon markkinakuri, joka edellyttäisi valtioiden velkakirjojen riskittömyyden lopettamista ja juniorivelkakirjojen liikkeellelaskua.

– EU-komission ehdotuksessa on merkittäviä puutteita, jotka uhkaavat vesittää koko uudistuksen tehokkuuden. Perussuomalaiset vastustavat unionin sekaantumista kansalliseen budjettipolitiikkaan, mutta vaadimme parempaa velkakuria ja toimenpiteitä nettosaajilta ja nettotakausten kohteilta, kansanedustaja Ville Vähämäki toteaa.

– Markkinakuri on reaaliaikaista signaalia tuottava ja markkinaehtoinen mekanismi, joka voi varmistaa talouspoliittisen itsenäisyyden ja vähentää yhteisvastuita ja tulonsiirtoja. Ehdotamme no-bailout-velan liikkeellelaskua ja vaihtotaseen seurantaa, muistuttaa kansanedustaja Sami Savio.

Talouspoliittista päätösvaltaa siirretään taas EU-komissiolle

EU-komissio määrittelee suunnitelmassaan jäsenmaan menojen maksimimäärän. Lisäksi EU-komissio pystyy käyttämään harkintaa siitä, millaisia toimenpiteitä lasketaan rakenteellisiksi uudistuksiksi tai investoinneiksi ja kuinka paljon niillä voisi saada helpotusta menojen perusuraan.

– Tämä tarkoittaisi merkittävää talouspoliittisen päätösvallan siirtämistä jäsenvaltioiden hallituksilta EU-komissiolle. Komission ehdotuksessa tai Suomen kannassa ehdotukseen ei käy selväksi, millä edellytyksillä ja kenen päätösvallalla EU-komission ulkopuolisia riippumattomia arvioijia otettaisiin mukaan maakohtaisia suunnitelmia arvioitaessa ja hyväksyttäessä, kansanedustaja Vilhelm Junnila huomauttaa.

Syviin ongelmiin ei auta kuin markkinaehtoisuus

Mikäli halutaan samanaikaisesti säilyttää talouspoliittinen itsenäisyys ja välttää tai edes vähentää yhteisvastuita ja tulonsiirtoja, tulee perussuomalaisten mukaan vastuuta talouspolitiikasta siirtää nykyistä enemmän jäsenmaille itselleen.

– Tätä vastuuta ei voi olla olemassa ilman markkinakurin paluuta, kansanedustaja Jari Koskela tiivistää.

Suomen Uutiset