Vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta koskevan hallituksen esityksen käsittely aloitetaan eduskunnassa tällä viikolla. Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen ihmettelevät asian käsittelyjärjestystä.

– Henkilöstömitoitusesityksen käsittely alkaa jo keskiviikkoaamuna valiokunnassa asiantuntijakuulemisilla. Nämä kuulemiset ovat siis ennen asian lähetekeskustelua, joka käydään vasta keskiviikkoiltapäivän täysistunnossa. Tämä ei ole oikea käsittelyjärjestys. Tällä järjestyksellä valiokunnan jäsenten suut halutaan tukkia, koska he eivät pysty nostamaan keskusteluun asiantuntijoiden esiin tuomia epäkohtia, perussuomalaisten valiokuntaryhmän jäsenet moittivat.

Merkittävä ongelma

Epäjohdonmukaisella käsittelyjärjestyksellä on vaikutusta edustajien mahdollisuuksiin käsitellä asiaa täysistunnossa.

– Asiantuntijalausunnot sekä kuulemisten sisältö ovat salaisia mietinnön julkaisemiseen asti, eikä niihin voi viitata täysistunnossa. Käsittelyjärjestyksestä seuraa tilanne, jossa valiokunnassa istuvat edustajat eivät voi lähetekeskustelussa kysyä tai esittää perusteltuakaan kritiikkiä asioista, jotka joku asiantuntijoista on nostanut esiin valiokuntakäsittelyssä. Tämä on merkittävä ongelma, valiokuntaryhmän jäsenet kiteyttävät.

Liian vähän aikaa

Valittu toimintatapa kertoo siitä, että vaikeat ja hankalat kysymykset, jotka nousevat esiin aamun asiantuntijakuulemisissa, halutaan sivuuttaa asian julkisessa lähetekeskustelussa. Esiin nousseista epäkohdista ei voida kysyä ministeriltä.

– Kun asia vihdoin, kymmenen vuoden vatuloinnin jälkeen tuodaan täysistuntoon, lähetekeskusteluun on varattu vain tunti aikaa. Tämä on aivan liian vähän, kolmikko toteaa.

SUOMEN UUTISET