Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei kannata Helsingin kaupungin talousarvioehdotusta. Syitä on useampia, kokonaisuutta oli mahdotonta hyväksyä. Perussuomalaisille tärkeät painopistealueet terveydenhoitopalvelut, vanhusten hoito, kotihoitopalvelut, omaishoitajien aseman parantaminen, vammaispalvelut sekä avustukset leipäjonopalvelun tarjoajille eivät saaneet kannatusta. Panostaminen maahanmuuttajiin on suoraa jatkumoa siihen, että Helsingistä pyritään tekemään koko maailman sosiaalitoimisto. Valtuustoryhmä kertoi asiasta tiedotteella.

Valtuustoryhmän kannanotto seuraavassa:

”Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei hyväksy edelleen jäävää 7 miljoonan vajetta sosiaali- ja terveystoimen budjettikehykseen. Perussuomalaisen valtuustoryhmän mielestä on selvää, että leikkauksia palveluihin on tulossa, eikä ryhmä voi sitä hyväksyä.

Talousarviossa lisätään positiivisen diskriminaation rahoitusta. Pääpaino on maahanmuutossa eikä esimerkiksi syrjäytyneissä kantasuomalaisissa. Helsingin muut valtuustoryhmät eivät ottaneet riittävän hyvin huomioon talousarviossa veroja maksavia helsinkiläisiä. Rahoituksen lisääminen ruotsinkieliseen kotoutukseen ja maahanmuuttajien sosiaalityöntekijöihin aiheuttaa lisää eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa. Perussuomalainen valtuustoryhmä ei näe sosiaalityöntekijöiden lisäämistä kotoutumisen edellytyksenä vaan kotoutuminen on kiinni paitsi maahanmuuttajan motivaatiosta ja ympäröivän yhteiskunnan normien hyväksymisestä on kielikoulutus, opiskelu sekä työnteko ovat parasta kotoutumista.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan rahoituksesta olisi pitänyt leikata ja sitouttaa toimiala säästöihin, jotka olivat ehtona Oodi-kirjastohankkeen etenemiselle. Ryhmä olisi leikannut kirjastohankkeen 7 miljoonan vuotuisista käyttökustannuksista ja ottanut siitä lisärahoitusta sosiaali- ja terveystoimeen ja hankkinut lisäresursseja vanhustenhoitoon ja omaishoitopalveluihin.

Valtuustoryhmän mielestä on arveluttavaa, että kaupunkiympäristön 10-vuotissuunnitelmassa puoli miljoonaa vuodessa kohdennetaan suojeltavien alueiden rahoitukseen ilman selkeää suunnitelmaa.

Ryhmä olisi halunnut panostaa kaikkien liikennemuotojen käytön sujuvoittamiseen tasapuolisesti. Erityisesti Tuusulantien kaupunkibulevardi-hanke tulisi estää sen liikenteen sujuvuutta hankaloittavien vaikutusten takia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan rahoituksen osalta ryhmän esittämä 500 euron palveluseteli pienituloisten helsinkiläisten perheiden käyttöön olisi mahdollistanut digitalisoidun oppimisympäristön toteuttamisen tasapuolisesti. Tämä ehdotus ei saanut muiden ryhmien kannatusta.

Valtuustoryhmä olisi halunnut enemmän panostusta koulujen sisäilmaongelmiin, korjausrakentamiseen sekä rakennusvalvontaan.

Perussuomalaisille tärkeät painopistealueet terveydenhoitopalvelut, vanhusten hoito, kotihoitopalvelut, omaishoitajien aseman parantaminen, vammaispalvelut sekä avustukset leipäjonopalvelun tarjoajille eivät saaneet kannatusta. Panostaminen maahanmuuttajiin on suoraa jatkumoa siihen, että Helsingistä pyritään tekemään koko maailman sosiaalitoimisto.”

Perussuomalaisten budjettineuvottelijoina toimivat Juhani Strandén, Nuutti Hyttinen ja Pekka Tiusanen.

SUOMEN UUTISET