Eläinten hyvinvointilakia uudistetaan eduskunnassa. Etenkin tuotantoeläinten pitoon liittyvät vaatimukset aiheuttivat erimielisyyksiä puolueiden välillä. Perussuomalaiset päätyivät jättämään eriävän mielipiteen, vaikkakin pitävät lain tavoitetta hyvänä.

– Eläinten hyvinvointiin liittyvissä ratkaisuissa tulee ottaa huomioon tuotantotoiminnan taloudelliset edellytykset – etenkin nyt, kun ala on ollut pitkään kannattavuuskriisissä. Esityksessä vaadittavat toimet lisäävät myös asiantuntijalausuntojen perusteella huomattavasti kotieläintuotannon kustannuksia, joka on omiaan heikentämään kotimaisten toimijoiden kansainvälistä kilpailukykyä, kansanedustajat Petri Huru, Mauri Peltokangas ja Sheikki Laakso toteavat.

– Liian korkeat sääntelyvaatimukset Suomessa nostavat lopulta kotimaisten tuotteiden kuluttajahintoja, jolloin tuontituotteet saavat markkinoilla kilpailuedun alhaisempien tuotantokustannusten vuoksi. Kotieläintuotannon siirtyminen Suomesta sellaisiin maihin, joissa on huomattavasti löyhemmät vaatimukset eläinten hyvinvoinnille, ei ole tarkoituksenmukaista myöskään eläinten hyvinvoinnin kannalta. Silloin laki epäonnistuu tarkoituksessaan, kansanedustajat varoittavat.

Koko elintarvikeketju uudistettava

Eriävässä mielipiteessä perussuomalaiset myös huomauttavat, että tulevaisuudessa koko elintarvikeketju tarvitsee kokonaisuudistuksen. Eläinten hyvinvointia tulee edistää vaikuttamalla kansainvälisiin tuotanto- ja kauppastandardeihin.

– Esimerkiksi eläinten liikkuvuuden parantaminen pitkällä aikatähtäimellä on kannatettava esitys ja vie eläinten hyvinvointia ja siihen liittyviä lakeja oikeaan suuntaan. Toki siirtymäajat olisivat voineet olla tapauskohtaisesti vieläkin pidempiä, esimerkiksi sikatalouden kohdalla. Kansainvälinen sekä kotimainen vaikuttamistyö on tärkeää, jotta vastuullisemman, kotimaisen kotieläintuotannon kilpailukyky ei heikkene, edustajat sanovat.

Suomen Uutiset