Hallitus antaa kevään aikana eduskunnalle esityksen uudeksi lukiolaiksi. Perussuomalaiset kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Ritva ”Kike” Elomaa ja Sami Savio katsovat lakiluonnoksen sisältävän myönteistä kehitystä, mutta vaativat siihen lisää konkretiaa.

Henkilökohtaisempi ohjaus hyvä asia

Uudessa lukiolaissa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota muun muassa opintojen keskeyttämiseen johtavien syiden ehkäisyyn. Lukio-opiskelijalla olisi oikeus saada säännöllisesti tarpeidensa mukaista henkilökohtaista sekä muuta opinto- ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta.

Oppilaitoksen opetushenkilöstön tulisi tukea opiskelijaa opintosuunnitelman laatimisessa.

– Henkilökohtaisen opintosuunnitelman kirjaaminen lakiin on myönteistä. Tuki on tarpeen, koska harvalla nuorella on vielä kristallin kirkasta visiota omasta tulevaisuudestaan. Oikein toteutettuna lisääntynyt ohjaus voi vähentää koulupudokkuutta merkittävästi, Elomaa toteaa.

– Tavoite on kannatettava, mutta sen saavuttaminen edellyttää lisäresursseja opintoneuvonnan laadukkaaseen toteuttamiseen. Perussuomalaiset vaativat oppilaanohjaukseen panostamista jo viime syksyn vaihtoehtobudjetissaan. Tuloksellinen oppilaanohjaus voi pienentää yhteiskunnalle opintojen keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia tuntuvasti erityisesti pidemmällä aikavälillä, saavutettavista inhimillisistä hyödyistä puhumattakaan, Savio jatkaa.

Kiusaamiseen puuttuminen aivan liian lepsua

Myös oppilaitosten arjessa jatkuvasti näkyvä häiriökäyttäytyminen on huomioitu lakiluonnoksessa. Perussuomalaiset pitävät tätä oikeansuuntaisena signaalina.

– On tärkeää, että opetuksen järjestäjää velvoitetaan huomioimaan mahdollinen kiusaaminen, väkivalta ja häirintä. Kiusaamiseen puuttuminen on nykyisin aivan liian lepsua ja hataraa. Tämän hetken toimintatavat ovat täysin riittämättömiä, eikä uusi lukiolakikaan ongelmia kokonaan poista. Tarvitaan lisää konkreettisia toimia ongelman ratkaisemiseksi, Elomaa vaatii.

Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa

Uudessa lukiolaissa korostetaan sekä oppilaitosten keskinäistä että lukioiden ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Perussuomalaisten mielestä tiivistyvä yhteistoiminta on paikallaan, mutta se tulee tehdä opiskelijoiden tarpeita vastaavalla tavalla.

– Yleissivistävän koulutuksen lisäksi lukioiden on hyvä tarjota opiskelijoille realistisia näkymiä tulevaan työelämään. Oppilaitosten ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön edellytykset vaihtelevat rajusti eri puolilla Suomea. Suurissa kaupungeissa yhteistyömahdollisuuksia on tarjolla selvästi pikkupaikkakuntia runsaammin. Kullakin lukiopaikkakunnalla kannattaa keskittyä paikallisten vahvuuksien hyödyntämiseen opiskelijoiden toiveita kuunnellen, Savio toteaa.

Pääsykokeiden tuloksia painotettava myös tulevaisuudessa

Julkisuudessa on jo pitkään käyty keskustelua korkeakoulujen pääsykoejärjestelmän uudistamisesta ja ylioppilaskokeen merkityksen korostamisesta opiskelijavalinnoissa.

Elomaa ja Savio haluavat silti säilyttää pääsykokeet merkittävänä sisäänpääsyväylänä yliopistoihin ja korkeakouluihin.

– Ymmärrämme tavoitteen jatko-opintoihin pääsyn nopeuttamisesta. Jo tällä hetkellä tuoreet ylioppilaat saavat lisäpisteitä pyrkiessään yliopistoihin ja korkeakouluihin, mikä parantaa heidän mahdollisuuksiaan tulla valituksi. Tämä on hyvä asia, mutta uramahdollisuudet eivät saa kuitenkaan kadota heikomman lukiomenestyksen myötä. Monikaan alle parikymppinen ei vielä tiedä, mille alalle haluaisi jatkossa suuntautua, Elomaa ja Savio huomauttavat.

– Jopa opiskelijan perhetausta vaikuttaa opiskelumenestykseen enemmän nuorempana. Pääsykokeet tarjoavat myöhemmälläkin iällä oivan keinon osoittaa kiinnostusta ja motivaatiota opiskelua kohtaan, kansanedustajat toteavat.

SUOMEN UUTISET