Perussuomalaiset kansanedustajat jättivät valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen, kun eduskunnan EU-asioita käsittelevä suuri valiokunta otti eilen kantaa niin sanotun oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta EU:ssa. Perussuomalaisten mukaan oikeusvaltioperiaatetta käytetään kyseenalaisesti itsenäisten valioiden poliittiseen ohjaukseen jopa kiristyskeinona.

– Oikeusvaltiokulttuuri ei ole identtinen kaikissa 28:ssa EU-jäsenvaltioissa ja sen yhtenäistäminen ei onnistu sitomalla EU-budjetista tulevia varoja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Myös tarkastusvaliokunta on todennut lausunnossaan, että oikeusvaltioperiaatteen määrittelyssä ja sen juridisessa merkityksessä on jäsenmaiden välillä tulkintaeroja, perussuomalaiset toteavat eriävässä mielipiteessään.

Varojen käyttöä valvotaan jo nyt

Perussuomalaiset korostavat, että mikäli jäsenvaltioiden oletetut oikeusvaltion ongelmat vaarantaisivat talouskasvun, investoinnit ja sisämarkkinoiden toiminnan, tulee Suomen olla avoin toimenpiteille taloudellisten intressien turvaamiseksi sekä varojen käytön laillisuuden turvaamiseksi.

– Totta kai hyväksymme korruption torjunnan, varojen väärinkäytön eston ja omien talousintressien turvaamisen, Perussuomalaisten suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Jani Mäkelä täsmentää.

Poliittinen motiivi

Perussomalaiset huomauttavat, että hallitus on EU-puheenjohtajakaudellaan liittänyt voimakkaasti väitteet oikeusvaltio-ongelmista yksittäisiin maihin, erityisesti Puolaan ja Unkariin.

– Koska väitteet kohdistuvat maihin, joilla tiedetään olevan Suomen hallituksen linjasta poikkeava näkemys erityisesti maahanmuuttokysymyksissä, tämä herättää epäilyksen väitteiden poliittisuudesta. Kuitenkin oikeusvaltio-ongelmia on epäilty olevan useissa muissakin jäsenmaissa.

– Tällainen oikeusvaltioperiaatteen politisointi ei ole Suomen edun mukaista ja voi vahingoittaa diplomaattisia suhteitamme asianomaisiin maihin sekä vaikeuttaa kansallista edunvalvontaamme jatkossa. Vastakkainasettelu tuleekin ensi tilassa lopettaa ja siirtyä tasapuolisempaan oikeusvaltiokeskusteluun.

SUOMEN UUTISET