KOLUMNI | Sampo Terho muistuttaa blogissaan yrittäjien arkea helpottavista muutoksista, jotka toteutuvat kuluvalla hallituskaudella. Yrittäjävähennys, maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys, yrityksien sukupolvenvaihdosten helpotukset sekä kiky ovat kaikki omiaan vauhdittamaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Terhon kirjoitus ohessa.

Yksi keskeisimmistä puolueemme vaalilupauksista eduskuntavaaleissa oli suomalaisen yrittäjyyden edellytyksien parantaminen. Yrittäjyys on meille tärkeä teema, koska elinvoimainen yksityinen sektori luo työpaikkoja, talouskasvua ja siis kansakunnan hyvinvoinnin perusteet. Tällä hallituskaudella onkin tehty lukuisia yrittäjyyttä edistäviä toimenpiteitä.

Viiden prosentin yrittäjävähennys tulee voimaan ensi vuoden alusta. Se on merkittävä helpotus pienyritysmuodoille, jotka eivät ole yhteisöveron piirissä. Yrittäjävähennys keventää verotusta yhteensä 128 miljoonalla eurolla. Edellinen hallitus kevensi osakeyhtiöiden maksamaa yhteisöveroa, mistä käytännössä hyötyivät suuret yritykset ja mikä asetti pienemmät yritykset verotuksellisesti epätasa-arvoiseen asemaan. Nyt tämäkin epäkohta korjattiin perussuomalaisten tavoitteiden mukaisesti.

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys mahdollistetaan myös ensi vuoden alusta. Sekin helpottaa erityisesti pieniä yrityksiä, joiden haasteena on aikaisemmin ollut, että ne ovat joutuneet maksamaan arvonlisäveroa ennen kuin asiakkaat ovat maksaneet laskunsa yrityksille. Tämä on saattanut aiheuttaa yrityksille käyttöpääoman puutetta.

Perintö- ja lahjaveron kevennyksillä helpotetaan yrityksien sukupolvenvaihdoksia. Verotus alenee kaikissa portaissa ja kevennys on yhteensä 60 miljoonaa euroa. Lisäksi metsälahjavähennyksen käyttöönotolla helpotetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, millä edistetään yrittäjämäistä metsätaloutta.

Lisäksi jo hallitusohjelmaan kirjattiin, että varainsiirtovero poistetaan tilanteissa, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja siirtää omaisuutta henkilö- tai osakeyhtiöön yritysmuodon muutoksessa.

Tietenkin kokonaisuudessaan kilpailukykysopimus veronkevennyksineen on merkittävä ja suorastaan historiallinen toimenpide, jolla kaikkien yritysten kilpailukykyä lisätään ja houkutellaan investoimaan suomalaisiin yrityksiin. Samoin norminpurun hengessä tehdään monia uudistuksia, kuten jo toteutunut kauppojen aukioloaikojen vapautus ja valmisteilla oleva alkoholilain uudistus, joka sisältää monia kevennyksiä ravintola-alan yrittäjien sääntelyyn.

Nykypäivän työmarkkinoilla on uusien työpaikkojen syntymiselle välttämätöntä, että pien- ja keskisuuret yritykset pärjäävät hyvin. Me perussuomalaiset pidimme niiden asiaa esillä oppositiossa, emmekä unohda yrittäjiä hallituksessa hetkeksikään. Otan mm. mieluusti vastaan uusia ideoita normien purkamiseksi läpi koko vaalikauden.

SAMPO TERHO