Hallituksen talousarvio on tehty noin kahden prosentin kasvuennusteen pohjalta. Viimeisimmät ennusteet nousevat jopa kolmen prosentin päälle. Perussuomalaiset uskovat näihin positiivisempiin näkymiin. Siksi budjetin olisi voinut rakentaa oikeudenmukaisemmin, sanoo perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron valtion talousarviokeskustelussa pitänyt Leena Meri.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Meri toteaa talouspolitiikan linjan keskittyneen tällä kaudella Suomen velkasuhteen taittamiseen, kestävyysvajeen pienentämiseen ja työllisyysasteen merkittävään nostamiseen.

– Tavoitteet ovat sinänsä hyviä, mutta kurottavaa on edelleen – ja paljon. Se, kuinka paljon rahaa jää käteen, on tärkein talouden mittari yksittäisen ihmisen arjessa. Raha tulee taloutemme rattaisiin työstä ja yrittämisestä.

Suomalaiset työpaikat laitettava keskiöön

Meri huomauttaa, että työpaikkoja syntyy, jos yritykset menestyvät ja työllistäminen on taloudellisesti kannattavaa.

– Toisin kuin hallitus perussuomalaiset vauhdittaisivat yrityksiä nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja huojennusalueen ylärajaa. Lisäksi laskisimme yritysverotusta ja pilotoisimme työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yritysverotuksen.

– Uusia yksinyrittäjiä hakisimme uudella työtilimallilla, joka mahdollistaa yksinyrittämisen ilman byrokratiaa, Meri toteaa.

Perussuomalaisten muuttoavustus auttaisi työntekijää hakeutumaan toiselle paikkakunnalle töihin ilman että hän joutuisi taloudellisesti kahden asunnon loukkuun.

– Perussuomalaisten keinoin saisimme luotua runsaasti uusia työpaikkoja. Ottakaa hallitus keinomme käyttöön, Meri kehottaa.

Sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu

Perussuomalaiset näkevät synkkiä pilviä sote-uudistuksen yllä.

– Nyt esitetyllä valinnanvapausmallilla ei tulla saavuttamaan tavoiteltuja säästöjä. Kustannukset uhkaavat karata käsistä, erikoissairaanhoito ja koko julkinen terveydenhuolto uhkaa romahtaa. Esitys on lisäksi miljardien tulonsiirto yksityisten suuryritysten taskuihin, Meri varoittaa.

Perussuomalaiset esittävät, että valinnanvapaus tulee rakentaa siten, että yksityiset palveluntuottajat vain täydentävät julkisia palveluja.

Jyrkkä ei liittovaltiokehitykselle

Perussuomalaiset ovat huolestuneita myös EU:n liittovaltiokehityksestä.

– Suomi on joutunut EU:n liekaan. Tarvitsemme vähemmän liittovaltiokehitystä. Suomalaisten etuja on uskallettava puolustaa.

– Perussuomalaiset on ainoa johdonmukaisesti EU-kriittinen puolue, joka vastustaa Euroopan talous- ja rahaliiton sekä koko EU:n liittovaltiokehityksen syventämistä, Meri painottaa.

Valtion vastuut ja takaukset kasvavat. Samaan aikaan velka kasvaa.

– Euroopan keskuspankin toiminnasta on aiheutunut pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys, kun keskuspankkien ja valtioiden vastuut ovat kasvaneet. Keinotekoisesti tuotettu alhainen korkotaso ja näennäisen ilmainen raha ovat johtaneet kevytmieliseen velkaantumiseen ja yhteisvastuun kasvamiseen.

Valmistaututtava euroalueen hajoamiseen

Helsingin yliopiston ekonomisti Tuomas Malinen on valtiovaranvaliokunnan kuulemisessa tuonut (10.11.2017) esille, että seuraavan talouskriisin ja taantuman iskiessä velkakriisi tulee palaamaan euroalueelle pahempana kuin koskaan.

Jos ei olla valmiita yhteisvastuun selkeään lisäämiseen eikä liittovaltiokehitykseen, tulee hyväksyä euroalueen mahdollinen purkautuminen seuraavan kriisin iskiessä. Malinen toteaa, että Suomen tulee tehdä konkreettisia varautumissuunnitelmia nykymuotoisen euroalueen hajoamisen varalta.

– Yhteisvastuu ei ole Suomen kansallisen edun mukainen vaihtoehto, ja siksi esitämme, että Suomen tulee oman etunsa nimissä valmistautua euroalueen hajoamiseen.

– Ei ole mitään järkeä, ettemme eduskunnassa puhu tästä avoimesti emmekä tee asialle etukäteen yhtään mitään. Vaadimmehan rakennuksiin hätäpoistumisohjeita, mutta ummistamme silmämme tältä tosiasialta, Meri ihmettelee.

Perussuomalaisilla runsaasti vaihtoehtoja

Perussuomalaiset muistuttavat, että hallituksen toimien tilalle on olemassa oikeudenmukaisia ja kansallisen edun huomioon ottavia vaihtoehtoja. Ne kaikki löytyvät perussuomalaisten vaihtoehdosta.

– Edellä mainitun yrittäjyys- ja työllisyyspaketin lisäksi ohjelmastamme löytyy ratkaisuja maatalouteen, lapsiperheiden arkeen, eläkeläisköyhyyteen, nuorison mielenterveyspalveluihin, asunnottomuuteen ja matkailun edistämiseen, Meri listaa.

– Meillä on tehtynä vakuutuslääkäreiden mielivallan poistava lakialoite, vaatimus poliisin lisäresursseista sekä ehdotuksia turvapaikkaturismin ehkäisemiseksi ja turvapaikkakulujen tuntuvaksi leikkaamiseksi. Laiton maassaolo on saatava lakkaamaan.

Miksi hallitus ei kuuntele?

Eduskuntakäsittelyn aikana valtionvarainvaliokunta teki joitakin määrärahalisäyksiä verrattuna hallituksen esitykseen.

– Näitä ovat muun muassa huumausaineiden katukaupan ja ulkomaalaisvalvonnan tehostaminen, terrorismin ja radikalisoitumisen vastainen viestintä, panostuksia hätäkeskuslaitoksen henkilöstöön ja tullivalvonnan määrärahoihin.

Meri kiittää, että lisätukea saavat myös urheilu, nuorten syrjäytymisen vastainen työ, itsemurhien ehkäisyohjelma, perusopetuksen laadun ja varhaiskasvatuksen kehittäminen sekä kerhotoiminta.

– Perussuomalaiset kysyvät, miksi hallitus ei ottanut vaihtoehtobudjetimme esityksiä vastaan, vaan pysyttäytyi tiukasti omissa alkuperäisissä ehdotuksissaan. Sitä varten niitä vaihtoehtoisia budjetteja laaditaan, jotta niistä saisi ideoita järkevään asioiden hoitoon. Nyt ne näytetään heitetyn ylimielisesti roskakoriin – toivottavasti ehdotuksemme on edes luettu.

Hallituksella ei ole enää kykyä johtaa maata

Meri kertaa syitä, joiden vuoksi perussuomalaiset esittävät hallitukselle epäluottamuslausetta:

– Hallitus ei ole talousarvioehdotuksessaan osoittanut riittäviä toimenpiteitä asumisen halpuuttamiseksi, yrittäjyyden, työllisyyden ja koulutuksen edistämiseksi, koti-, hoiva- ja hoitopalvelujen turvaamiseksi eikä kansallisen edun, sisäisen solidaarisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseksi.

SUOMEN UUTISET