Pääministeri Jyrki Kataisen antama Himas-selvitys ei riitä perustuslakivaliokunnan jäsenelle Vesa-Matti Saarakkalalle. Hänen mukaansa Kataisen antama selvitys on liian suppea selvittämään, onko toiminta Himas-asiassa ollut lainmukaista. Saarakkalan mukaan perustuslakivaliokunnan on kuultava asiantuntijoita. Lisäksi oikeuskansleri tekee selvitystyötä, joka Saarakkalan mukaan kohdistuu osittain hankintaprosessissa mukana olleisiin tahoihin, siis ra...

Pääministeri Jyrki Kataisen antama Himas-selvitys ei riitä perustuslakivaliokunnan jäsenelle Vesa-Matti Saarakkalalle. Hänen mukaansa Kataisen antama selvitys on liian suppea selvittämään, onko toiminta Himas-asiassa ollut lainmukaista.

Saarakkalan mukaan perustuslakivaliokunnan on kuultava asiantuntijoita. Lisäksi oikeuskansleri tekee selvitystyötä, joka Saarakkalan mukaan kohdistuu osittain hankintaprosessissa mukana olleisiin tahoihin, siis rahoittajiin. Perustuslakivaliokunta päättää toukokuun puolivälissä, kuullaanko Kataista tai pyydetäänkö häneltä lisäselvityksiä.

Salassapidon demokratiavaje

Kataisen selvitystä on julkisuudessa luonnehdittu ”liirum-laarumiksi”. Saarakkala ei tällaiseen näkemykseen yhdy. Hän ei voi salassapitovelvoitteen vuoksi kuitenkaan kertoa selvityksen sisällöstä mitään. Valiokunta voi Saarakkalan mielestä muodostaa kantansa, vaikka käsittely onkin salaista. Hän kuitenkin toteaa, että ulkopuolisten on arvioitava, onko salassapito demokratian kannalta ongelma.

PS VERKKOTOIMITUS