Poliisikansanedustajat jättivät eduskunnassa tänään yhteisen lakialoitteen, jolla halutaan turvata liikenneturvallisuustyötä tekevien Liikenneturvan, Onnettomuustietoinstituutin sekä Ahvenanmaan liikenneturvallisuustyön rahoituksen riittävyys.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että liikenneturvallisuusmaksusta annettua lakia muutettaisiin niin, että liikenneturvallisuusmaksun määrä olisi 1,5 prosenttia vakuutusmaksutulosta nykyisen 1,0 prosentin sijaan.

Liikenneturvallisuustyöhön osoitettava rahoitus tulee liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulosta. Maksuvelvollisia ovat vakuutusyhtiöt, jotka harjoittavat liikennevakuutustoimintaa Suomessa.

Liikenneturvallisuusmaksu tuloutetaan valtion talousarvioon, ja talousarvion yhteydessä osoitetaan määräraha tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen.

Liikennevakuutuksen maksutulo on vähentynyt voimakkaasti vuodesta 2016. Maksutulon alenemiseen on vaikuttanut vuoden 2017 alusta voimaan tullut liikennevakuutuslain kokonaisuudistus, jossa vakuutusten hinnoitteluun liittyvää sääntelyä muutettiin, kansanedustajien tiedotteessa todetaan.

Perussuomalaisten poliisikansanedustajien Veijo Niemen ja Tom Packlénin lisäksi aloitteessa mukana ovat kokoomuksen Kalle Jokinen, Marko Kilpi ja Kari Tolvanen.

SUOMEN UUTISET