Postin suunnitelma jakelun hinnoittelun muutoksista uhkaa jättää osia haja-asutusalueista uutispimentoon ja ajaa paikallislehdet taloudellisesti ahtaalle. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen vaatii pysyvää jakelutukea markkinavetoisen varhaisjakelun ulkopuolelle jääville alueille, jotta kukaan ei jäisi Suomessa uutispimentoon.

Posti suunnittelee jakelun tasahinnoittelusta luopumista ensi vuoden alussa ja siirtymistä asukastiheydestä riippuvaan kolmen eri kategorian hinnoittelumalliin. Muutos vaikuttaa etenkin paikallislehtiin, joiden jakelukustannukset uhkaavat nousta haja-asutusalueilla.

– Markkinavetoisen varhaisjakeluverkoston ulkopuolisilla alueilla sanomalehdet jaetaan päiväjakeluna osana Postin toteuttamaa yleispalvelua, mikä ei ole ollut taloudellisesti kannattavaa kirjepostin määrän laskiessa voimakkaasti vuodesta toiseen. Hinnoittelun muutos asettaa kuitenkin haja-asutusalueiden asukkaat eriarvoiseen asemaan, sillä jakelukustannusten nousu vaikuttaa väistämättä myös paikallislehtien tilaajahintoihin, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen kertoo.

– Kaikille siirtyminen verkon uutispalveluiden käyttäjäksi ei syystä tai toisesta luonnistu, joten viisipäiväinen sanomalehtien jakelu on edelleen tärkeä uutiskanava monille suomalaisille. Maaseudulta on jo karsittu muut palvelut säästöihin ja keskittämiseen vedoten, mutta nyt uhataan hinnoitella ulos paikallislehdetkin.

Jakelun tasahinnoittelu on säilytettävä

Postilain muutos ja kolmiportaiseen hinnoittelumalliin siirtyminen huolestuttaa sekä paikallislehtiä että Itä-Suomen maakuntaliittoja. Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan sekä Kainuun maakuntaliitot vetoavat Postin yhteiskuntavastuuseen valtionyhtiönä harvaan asuttujen alueiden medioiden toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Liitot julkaisivat aiheesta yhteisen kannanoton maanantaina.

– Etenkin yksin asuville vanhuksille kotiin kannettu sanomalehti voi olla jopa ainoa tapa saada tietoa kotimaakunnan asioista. Valtakunnanmedia keskittyy suurelta osin raportoimaan suurimpien kaupunkien tapahtumista sekä kansainvälisistä uutisista, ja Yleisradion paikallinen sisältö on pääosin saatavilla ainoastaan verkossa.

– Paikallislehdillä on tärkeä rooli oman lähialueen uutisista ja tapahtumista kertovana mediana, eikä niiden toimintaa tai jakelua saa rampauttaa kohtuuttomilla hinnankorotuksilla. Jakelun tasahinnoittelu on ehdottomasti säilytettävä, Antikainen vaatii.

Viisipäiväisen jakelun säilyttävä jatkossakin

Eduskunnassa käsiteltävänä oleva postilain uudistus antaisi Postille mahdollisuuden rajata yleispalveluna toteutettavaa päiväjakelua kolmeen päivään myös markkinavetoisten varhaisjakelualueiden ulkopuolella. Muutosta kompensoitaisiin väliaikaisella jakelutuella, joka kattaisi jakelun kahtena päivänä viikossa.

– Markkinavetoisen varhaisjakelun ulkopuolelle jääville alueille on saatava pysyvä jakelutuki, jotta viisipäiväinen jakelu säilyy jatkossakin. Tässä maailmantilanteessa kukaan ei saa jäädä uutispimentoon. Viisipäiväinen jakelu on myös tärkeä paikallislehdille, sillä muun muassa kuntien tiedonannot ja kuulutukset julkaistaan niissä, paikallisia tapahtumia unohtamatta. Uutisten lisäksi paikallislehdet edistävät ja tukevat myös paikallista kulttuuria, josta valtakunnanmedia ei uutisoi, Antikainen muistuttaa.

Edustaja Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen haja-asutusalueiden jakelutuesta ja postilain uudistuksesta.

Suomen Uutiset