Perussuomalaisten kansanedustajat Vesa-Matti Saarakkala ja Rami Lehto ovat tehneet kansalaisaloitteen kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden poistamiseksi. Nimienkeruu kansalaisaloite.fi –palvelussa on alkanut tänään perjantaina.

Eduskunta ei innostunut lakialoitteesta

Saarakkala teki asiasta edellisellä vaalikaudella lakialoitteen, joka ei eduskunnassa kuitenkaan menestynyt ja samoin kävi tällä vaalikaudella Lehdon vastaavalle lakialoitteelle.

Niinpä kansanedustajat päätyivät siihen, että asiaa viedään nyt eteenpäin kansalaisten tuella, sikäli kun sitä aloitteelle löytyy. Mikäli aloitteelle kertyy yli 50 000 allekirjoittajaa, eduskunta pääsee todennäköisesti äänestämään asiasta.

Eläkettä jopa 4 000 euroa

Kansanedustajien sopeutumiseläkettä on pääomatuloista riippumatta mahdollisuus saada aina varsinaiselle eläkkeelle siirtymiseen asti ja sopeutumiseläkkeet vaihtelevat noin 2 000 eurosta aina noin 4 000 euroon kuukaudessa.

Kyseiseen etuuteen on mahdollisuus sellaisilla kansanedustajilla, jotka ovat tulleet valituksi ensimmäisen kerran ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja ja toimineet vähintään seitsemän vuotta kansanedustajina.

Sopeutumiseläkeläisiä noin 50

Tammikuussa 2011 silloinen eduskunta poisti mahdollisuuden tuohon kohtuuttomaan etuuteen ensimmäistä kertaa vuonna 2011 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa valituksi tulleilta kansanedustajilta, mutta jätti etuuden itselleen.

Tällä hetkellä sopeutumiseläkettä nauttii noin 50 entistä kansanedustajaa.

SUOMEN UUTISET