Suomeen saapuu tänä vuonna arviolta noin 30 000-50 000 turvapaikanhakijaa. Suurin osa tulijoista on nuoria miehiä, joiden lähtömaassa vallitsee erilainen käsitys naisista ja naisen asemasta yhteiskunnassa kuin Suomessa.

– Perussuomalaiset Naiset haluavat ottaa tasa-arvon edistämisen asiakseen myös maahanmuuttajien keskuudessa. Etenkin monissa Lähi-idän ja Afrikan maissa naisten asemaa ei mielletä pohjoismaiseen tapaan tasa-arvoiseksi. Kyseiset eroavaisuudet saattavat ilmetä naisten alistamisena ja huonona kohteluna, perussuomalaisten kansanedustaja Kike Elomaa sanoo.

Tieto ei ole tavoittanut kaikkia

Näistä kulttuurieroista johtuen Perussuomalaiset Naiset ehdottaa, että varsinkin miespuolisille maahanmuuttajille tarjottaisiin vahva tietopaketti sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa.

– Aiheesta jo jaetut infopaketit eivät ole tavoittaneet kaikkia maahanmuuttajia, Elomaa toteaa.

Konfliktien ennaltaehkäisyä

Tiedon jakamista sukupuolten välisestä tasa-arvosta on tehostettava ja Perussuomalaiset Naiset toivoo, että vastaanottokeskuksissa painotetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa entistä vahvemmin.

– Tarkoituksena ei ole tuputtaa tai pakottaa tietoa kenellekään, vaan edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja estää mahdollisten konfliktitilanteiden syntyminen arkielämässä, naisten tiedotteessa todetaan.

– Perussuomalaiset Naiset on ehdottomasti rasisminvastainen järjestö ja uskomme, että kyseinen toimenpide ennaltaehkäisee rasistisia tekoja, mielialoja ja vihapuhetta Suomessa.

SUOMEN UUTISET