Perussuomalaiset Naiset kritisoi hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen mallia. Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajan, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaan mukaan ongelmat alkoivat jo viime vaalikaudella.

– Edellinen hallitus heitti lusikan nurkkaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palveluiden uudistamisen kanssa. Nykyinen hallitus yrittää saavuttaa saman tavoitteen, mutta työ on edennyt surkeasti, Elomaa toteaa.

– Jokaisen on päästävä hyvään hoitoon iästä, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Säästöt hämärän peitossa

Perusnaisten puheenjohtaja suhtautuu epäilevästi sote-uudistuksen etenemiseen.

– Hallituspuolueiden sisältäkin on kuulunut soraääniä uudistuksen toteuttamiseen liittyen, joten miksi me täällä oppositiossa olisimme turhan luottavaisia uudistuksen suhteen? Elomaa kysyy.

Elomaan mukaan sote-uudistuksessa on tällä hetkellä aivan liikaa kriittisiä ongelmakohtia eikä uudistuksen hyötyjä olla kyetty perustelemaan uskottavasti. Lisäksi on hämärän peitossa, saavutetaanko uudistuksella merkittäviä säästöjä vai ei.

– Uudistus asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan postiosoitteen perusteella. Me perusnaiset olemme huolissamme, että jos uudistus tehdään markkinavoimien mukaan, niin tavalliset ihmiset ovat kärsijöitä.

Jokaisen tulee päästä hoitoon

PS-Naiset pitävät varmana, etteivät voittoa maksimoivat yritykset joka kylään terveysasemaa perusta. Perusnaiset peräänkuuluttavat tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta uudistukseen.

– Jokaisen suomalaisen tulee päästä joustavasti tarvitsemaansa hoitoon iästä, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Julkisin hartein hyvässä yhteistyössä

Kotimaisten pienempien terveysalan yritysten toimintaedellytykset herättävät huolta PS-Naisissa. Heidän mukaansa suuret ylikansalliset yhtiöt voivat rapauttaa julkisen terveydenhuollon ja romahduttaa kotimaisten yrittäjien edellytykset.

– Valinnanvapaus on suuri riski. Hallituksen tulisi uudistuksessa pitää julkisten palvelujen kehittäminen etusijalla ja laajentaa valinnanvapautta vasta myöhemmin tutkimustiedon ja kokeilujen pohjalta.

Palvelut jääneet poliittisen pelin varjoon

Perusnaiset ovat vahvasti sitä mieltä, että julkisen sektorin tulee olla ensisijainen toimija sote-palvelujen järjestämisessä.

– Näin varmistetaan, että osaavaa hoitohenkilökuntaa on tarpeeksi siellä missä tarvitaan, myös suurten kaupunkien ulkopuolella, Elomaa huomauttaa.

– Sote-palvelut kaipaavat kyllä kipeästi uudistamista, mutta nyt näyttää, että itse palvelut ovat jääneet keskustan ja kokoomuksen poliittisen pelin varjoon.

SUOMEN UUTISET