Perussuomalaiset toisti eduskunnassa vankasti perustellun kantansa hallituksen politiikasta: sen talouspolitiikka on epäonnistunut pahemman kerran.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä otti asiaan kantaa valtion talousarvioesityksen palautekeskustelussa.

– Suomen Pankin tuoreen ennusteen mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi, eikä talous kasva ensi vuonnakaan. Maamme työttömyys kasvaa tällä hetkellä hälyttävää tahtia ja mikä huolestuttavinta, pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat räjähtämässä käsiin. Taloustilanteemme on sanalla sanoen synkkä, ryhmäjohtaja Jari Lindström linjasi.

Lindström muistutti perussuomalaisten tarjonneen johtavana ja vastuullisena oppositiopuolueena jokaiseen budjettiin paremman vaihtoehdon.

– Oppositiopuolueiden vaihtoehtojen oma salikäsittely on ollut tämän eduskuntakauden parhaimpia uudistuksia ja perussuomalaiset ovatkin alusta asti suhtautuneet niiden tekoon suurella vakavuudella. Tämä on huomattu myös maamme ekonomistipiireissä, Lindström sanoi.

Syömävelkaa vähemmän,
parempi kasvu

Perussuomalaisten keskeinen tavoite on samaan aikaan saada sekä julkisen sektorin syömävelanotto kuriin että investoida tulevaan kasvuun.

– Ottaisimme syömävelkaa noin puoli miljardia hallitusta vähemmän, mutta samalla panostaisimme kertaluontoisesti kasvua tukeviin investointeihin 750 miljoonaa euroa hallitusta enemmän. Erotuksen rahoittaisimme suuntaamalla tähän osan jo päätetyistä valtionomaisuuden myyntituloista, Lindström kertoi.

– Perussuomalaisten vaihtoehto koostuu kuudesta paketista: 350 miljoonan euron työllisyys- ja yrittäjyyspaketti nostaa työllisyysasteen muiden Pohjoismaiden tasolle ja parantaa pk-yritysten asemaa. PK-yrityksiä tukisimme toteuttamalla työllistävien pk-yritysten Viron mallin mukaisen yritysverotuksen. Nostaisimme myös alv:n alaisen toiminnan alarajaa 8 500 eurosta 20 000 euroon.

750 miljoonaa euroa
investointeihin

Perussuomalaisten yli puolen miljardin euron energiapaketti kääntää energiapolitiikan kotimaisuuteen ja energiaomavaraisuuteen. Energiaverotusta alennettaisiin 450 miljoonaa euroa. 800 miljoonan euron turvallisuus- ja hyvinvointipaketti turvaa perusturvallisuuden. Lapsilisiä ja eläkeindeksiä ei leikattaisi, eikä kuntien valtionosuuksia. Peruskoulujen ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavaan kouluverkkoon suunnattaisiin yhä varoja.

– 750 miljoonan euron investointipakettimme kantava voima on usko siihen, että Suomeen investoimalla saamme maan nousuun. Nykyisessä taloustilanteessa on syytä panostaa tieverkkoon, julkisten rakennusten homekorvauksiin, kohtuuhintaiseen asumiseen sekä kasvuyritysten rahoitukseen.

– Sen lisäksi että tällä olisi suhdanteita tasaava vaikutus, tämä olisi myös järkevää julkisen rahan käyttöä, Lindström korosti.

800 miljoonan euron säästöpaketti leikkaisi julkisia menoja ulkomailta: kehitysavun rahoitus uudistettaisiin vapaaehtoiselle pohjalle ja myös yritysrahoitus uudistettaisiin. Maahanmuutosta, puoluetuesta ja luonnonsuojelualueiden hankinnasta voi myös tinkiä.

Tonni verottomana käteen

Veropaketti uudistaisi perussuomalaisten mukaan verotusta oikeudenmukaisempaan ja kannustavampaan suuntaan vapauttamalla 1 000 euron tulot ansiotuloverotuksesta ja nostamalla suurituloisten tuloverotusta. Yhteisövero palautettaisiin Ruotsin 22 prosentin tasolle. Myös suursäätiöiden pääomatuloja verotettaisiin.

– Tämä vaalikausi tullaan muistamaan historiankirjoissa hukattuina vuosina. Hallitus, jonka ainoa rakentamisperuste oli Portugalin tukipaketin hyväksyminen, ei ole kovinkaan yllättäen kyennyt tukipakettien jaon lisäksi juuri muuhun kuin julkiseen riitelyyn, Lindström tuomitsi ja esitti hallitukselle epäluottamuslausetta.

VELI-PEKKA LESKELÄ