Perussuomalainen eduskuntaryhmä puoltaa perustuslain muuttamista sekä suosittelee jäsenilleen äänestämistä muutoksen kiireellisyyden puolesta. Puoluejohto tukee eduskuntaryhmän päätöstä. Muutoksen jarruttamiselle yli seuraavien vaalien ei ole riittäviä perusteluja, koska lakiesitysten sisältö itsessään on hyväksyttävissä.

– Perussuomalaiset ottavat vakavasti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ja tekevät työtä niiden takaamiseksi. Samaan aikaan korostamme kansalaisvapauksia ja yksityisyyden suojaa. Turvallisuutta ei voida käyttää tekosyynä, jolla perusoikeuksia kavennetaan ilman välttämättömiä ja painavia perusteita.

– On muistettava, että terrorismiuhka liittyy ennen kaikkea islamilaiseen radikalismiin, ja sen rantautuminen Suomeen johtuu epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta. Ei pidä tuudittautua siihen uskoon, että viranomaisvaltuuksien lisääminen ratkaisisi tämän ongelman. Ihmettelemme, miksi hallitus ei halua ehkäistä turvallisuusuhkia esimerkiksi tehostamalla laittomasti maassa olevien palautusta ja säilöönottoa sekä rajoittamalla kolmansien maiden kansalaisten maakauppoja, perussuomalaiset toteavat.

Välttämätöntä turvallisuuden edistämiseksi

Perussuomalaiset huomauttavat, että tiedusteluvaltuuksien osalta Suomi tulee jälkijunassa muuhun Eurooppaan nähden.

– Katsomme, että perustuslain muutosesitys itsessään on perusteltu eikä se mene yksityisyydensuojan osalta pidemmälle kuin mikä on välttämätöntä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden edistämiseksi. Etenkin vähemmälle huomiolle jäänyt sotilastiedustelun parantaminen on ensiarvoisen tärkeää pikaisesti muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

– Tulevia tiedustelulakeja säädettäessä on varmistettava, ettei niitä voida käyttää väärin esimerkiksi laillisen poliittisen toiminnan seurantaan.

Tiedusteluun vaaditaan aina tuomioistuimen lupa

Perussuomalaiset korostavat, että tiedusteluun vaaditaan aina tuomioistuimen lupa ja näyttöä vakavasta kansallisesta uhasta tai sotilaallisesta toiminnasta. Perussuomalaiset eivät hyväksy nyt tai tulevaisuudessa tavallisten kansalaisten turhaa kyttäämistä tai massavalvontaa.

– Tulemme varmistamaan tämän tulevien lakien eduskuntakäsittelyssä. Olemme myös huomioineet, että kuluvalla vaalikaudella perussuomalaisilla on vahva edustus tiedustelulakien kannalta keskeisessä hallintovaliokunnassa. Tulevan vaalikauden kokoonpanoa ei kukaan pysty ennakoimaan.

SUOMEN UUTISET