Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra korostaa, että veronkorotusten sijaan perussuomalaiset haluaa kasvattaa palkansaajan ostovoimaa. – Ansiotuloverotuksen alentaminen lisää työn kannustimia matalilla palkka-asteilla ja ylipäätään talouden dynamiikkaa, jolla on paljon hyödyllisiä seurauksia esimerkiksi työllisyyden kannalta.

Riikka Purra toi jo viime viikonloppuna esille linjapuheessaan Seinäjoen puoluekokouksessa, että vaikka ilmastopolitiikassa peräänkuulutetaan kunnianhimoa ja rohkeutta, edellytyksenä yleensä on, että suomalainen veronmaksaja, yritys tai työntekijä vain maksaa yhä enemmän jonnekin muualle. Purra sanoi myös olevansa huolissaan ilmastopelottelun ja maailmanlopun uhkakuvien maalailun seurauksista lapsille ja nuorille.

Alfa-TV:n AlfaStudio-ohjelmassa eilen Purra linjasi perussuomalaisten olevan ilmastorealistinen puolue.

– Ilmastorealismi on sitä, että me asetamme mittakaavaan kansallisesti esitettävät asiat ja toisaalta globaalit asiat. Tosiasia on, että teimmepä me täällä Suomessa mitä tahansa, vaikutus globaaliin ilmastoon on aika pieni. Sen vuoksi kannatamme toimia, joissa erityisen saastuttavat maat joutuvat tekemään päästövähennyksiä enemmän, Purra sanoi.

Hän huomautti, että kaikissa ilmastotoimissa on samalla huolehdittava Suomen teollisuuden kilpailukyvystä.

– Totta kai samaan aikaan on pyrittävä hyödyntämään työllisyyden ja talouden kasvattamisessa meidän omaa ilmasto-osaamistamme, green techia ja clean techia.

Media uusintaa omia mielikuviaan perussuomalaisista

Toisinaan mediassa väitetään, että perussuomalaiset olisi yhden asian puolue. Purra toteaa, että väite ei pidä paikkaansa, ja että kyse on pitkälti median luomasta ja sen uusintamasta mielikuvasta.

– Perussuomalaisilla on monista politiikan asiakysymyksistä ohjelmat, joissa on selkeitä linjauksia. Niitä voi toki tuoda vieläkin selkeämmin esille. Itse olen todennut, että pyrin siihen, että jatkossa pystyisimme entistäkin paremmin perustelemaan kansalaisille, miksi olemme sitä mieltä mitä olemme.

– Mielikuviin puolueesta ei voi vaikuttaa nopeilla tempuilla, vaan se on pitkäkestoista työtä. Yritämme rakentaa luottamusta niin, että ihmiset voisivat myös samastua meihin, Purra sanoo.

Hän myöntää, että perussuomalainen talouspolitiikka on kuitenkin toistaiseksi saattanut jäädä vähemmälle huomiolle. Tilanne johtuu osittain siitä, että perussuomalaisia on mahdotonta sijoittaa tiettyyn yhteen kohtaan perinteiselle oikeisto-vasemmisto-akselille, kuten muita vanhoja puolueita.

– Toisaalta meidän yleiset talouspoliittiset linjauksemme ovat varsin selkeitä. Voidaan ensinnäkin lähteä siitä, että meidän mielestämme julkiset menot pitäisi laittaa tärkeysjärjestykseen. Se tarkoittaa sitä, että kansalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvien teemojen on hyvä olla kärjessä. Varsinkin tällaisessa taloudellisessa tilanteessa muista asioista pitäisi voida karsia.

Rakenteelliset ongelmat hidastavat Suomen talouskasvua

Suomen talouskasvu on tähän saakka ollut Euroopan mittakaavassa erittäin hidasta.

– Vaikka talous kasvaa nyt vauhdilla, me emme oikein pääse Euroopan imuun mukaan. Siihen on moniakin syitä, kuten krooniset rakenteelliset ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi työpolitiikkaan, veropolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan ja ylipäätään yritysten toimintaedellytyksiin. Perussuomalaisilla on tilanteen parantamiseksi useita erilaisia keinoja.

Perussuomalaiset myös pyrkii kasvattamaan palkansaajan ostovoimaa. Purra toi jälleen esille, että veronkorotusten ja julkisten menojen lisäämisen tie on käyty loppuun.

– Olemme korostaneet paljon esimerkiksi ansiotuloverotuksen madaltamista ja sen hyötyjä ostovoiman kannalta. Ansiotuloverotuksen alentaminen myös lisää työn kannustimia matalilla palkka-asteilla ja ylipäätään talouden dynamiikkaa, jolla on paljon hyödyllisiä seurauksia esimerkiksi työllisyyden kannalta.

Tavoitteena suurimman puolueen paikka

Onko perussuomalaiset populistinen puolue? Kyse saattaa olla siitä, miten populismi määritellään.

Purra toteaa, että hän itse voi olla populisti vain siinä tapauksessa, jos sillä tarkoitetaan kansan tukea.

– Esimerkiksi siten, että puoluetta tuetaan kansasta, eikä vaikka etujärjestöstä, joka antaa rahaa ja vinkkejä agendaan.

AlfaStudio-ohjelmassa vieraana oli myös perussuomalaisten uusi puoluesihteeri Arto Luukkanen. Hän huomautti, että alkujaan populismilla on nimenomaan viitattu kansan kuuntelemiseen.

– Sen voin todeta, että me kyllä kuuntelemme herkällä korvalla. Meidän voimamme lähtee siitä, että meillä on hyvä kenttä, jota kuunnellaan. Itse olenkin lähdössä kiertämään Suomea ja teen sen mielelläni. Haluan nähdä koko kentän, se tuntuu hienolta haasteelta. Toivottavasti kuitenkin pääsen jouluaatoksi kotiin, Luukkanen sanoi.

Purra totesi, että perussuomalaisissa myös puolueen puheenjohtajisto pyrkii aina pitämään tiivistä yhteyttä kenttään.

– Perussuomalaisissa on erilaisia mielipiteitä ja erityyppisiä ihmisiä mukana. Meille riittää, että kaikki kokevat olevansa perussuomalaisia, pelaamme samaan suuntaan ja voimme keskustella asioista, Purra sanoi.

Hän jatkoi, että uutena puheenjohtajana hänellä on selkeä tavoite seuraaviin eduskuntavaaleihin.

– Haemme kärkipaikkaa. Olisihan se outoa, jos emme lähtisi tavoittelemaan suurimman puolueen asemaa.

SUOMEN UUTISET