Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS) todetaan, että perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta. OPS on peruskouluissa tapahtuvan opetuksen valtakunnallinen ohjesääntö.

Tamperelaisessa koulussa on alkuvuodesta tehty koulun oppilastyönä kuvateos ”Suomeen vai kuoleen”. Teoksesta saa vaikutelman, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari liittyisivät jollakin lailla ihmisten kuolemiin.

Oppilaisiin kohdistettu propagandaa

Perussuomalaisten kansanedustajalle on tullut myös palautetta, että joidenkin koulujen opettajat kannustavat oppilaita vihaan demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikaisen mukaan viime vuosina on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella voidaan kyseenalaistaa peruskouluissa käytettyjä opetusmetodeja.

– Metodeissa oppilaisiin on kohdistettu propagandaa.

Raatikainen teki vuonna 2016 hallitukselle kaksi kirjallista kysymystä teemoihin liittyen. Ensimmäinen kysymys (KK 236/2016) koski opetushallituksen opasta, jossa väitettiin, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi ja toinen kysymys (KK 641/2016) koski opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä lahjoittaa peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille kirja ”Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä”.

Koulun toiminta ollut erikoista

Raatikaisen mielestä tamperelaisessa koulussa oppilastyönä tehty kuvateos ei vaikuta olevan yhdenmukainen voimassaolevan opetussuunnitelman perusteiden kanssa.

– Teoksessa on selkeästi nähtävissä poliittinen värittyneisyys ja kielteinen asennoituminen yhtä puoluetta ja sen edustajia kohtaan. Tamperelaiskoulun toiminta ei näin ollen liene ollut poliittisesti kovinkaan sitoutumatonta. Lapsia ja nuoria tulee ohjata itsenäiseen ajatteluun, ei ohjata heitä poliittisesti, Raatikainen muistuttaa.

Raatikainen on tänään esittänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen: ”Kuinka hallitus aikoo varmistaa jatkossa, että koulut noudattavat opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita, joissa todetaan, että perusopetuksen arvopohja on poliittisesti sitoutumatonta?”

SUOMEN UUTISET