Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen on huolestunut Suomen heikentyneestä asemasta korruptiovertailussa.

– Transparency Internationalin uudessa korruptiovertailussa Suomen pisteytys on heikentynyt. Suomi on edelleen kolmanneksi parhaimmalla sijalla Norjan ja Sveitsin kanssa, mutta on menettänyt neljä pistettä edellisestä vuodesta. Se on suurimpia yksittäisen maan alasmenoja, toteaa Raatikainen.

– Suuntaus on erittäin huono ja se on seurausta joidenkin viranomaisten ja poliitikkojen eettisestä arvostelukyvyttömyydestä, omanvoitonpyynnistä ja välinpitämättömyydestä yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamisen suhteen.

Kansalaisten luottamus kovilla

Raatikainen muistuttaa, että alhaisen korruption maille on tyypillistä hallinnon avoimuus, laaja lehdistönvapaus sekä riippumattomat tuomioistuimet.

– Kansalaisten luottamus alkaa olla kovilla jos nykyisenkaltainen kehitys jatkuu, toteaa Raatikainen.

– Edelleen tilannetta ovat huonontaneet viime aikoina mediassakin esillä olleet virkarikosepäilyt kuten viimeisimpänä valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen tuomio korkeimmassa oikeudessa virkavelvollisuuden rikkomisesta ja Helsingin kaupungin opetusviraston turvallisuuspäällikön vangitseminen korruptiotutkinnassa. Suomessa on ollut myös muita korruptioon liittyviä skandaaleja.

Raatikaisella taustaa korruptiontorjunnasta

Raatikainen on puheenjohtajana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan parlamentaarisessa seurantaryhmässä. Hän on ollut myös lähes kaksi vuotta korruptiontorjuntatehtävissä Lähi-idässä ja on parhaillaan Euroopan komission pyynnöstä vetämässä korruption vastaista arviointiprojektia Makedoniassa.

Raatikaisen mukaan korruptiontorjunta on avainasemassa myös laittoman maahantulon torjunnassa pitkällä tähtäimellä.

SUOMEN UUTISET